Новини за дейността

На 7 юли 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2006 г. до 30.06.2008 г. на годишна база
08.07.2008

С решение № 710 - УПФ от 07.07.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 4.04 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2006 г. до 30.06.2008 г.

С решение № 711 - ППФ от 07.07.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 3.76 % на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Изтегли: Dohodnost_30.06.2008-1.xls


« назад

начало