Новини за дейността

В края на май допълнителните доброволни пенсионни фондове отново постигат положителна доходност от инвестирането на средствата на осигурените лица
02.06.2008

Според данни на Комисията за финансов надзор, за периода 30 април - 30 май 2008г. всички допълнителни доброволни пенсионни фондове /ДПФ/ управлявани от пенсионноосигурителните дружества /ПОД/ са постигнали положителна доходност от своята инвестиционна дейност. Действащите на българския пазар девет доброволни пенсионни фонда са постигнали средна доходност в размер на 1,86 %. Постигнатата най-висока доходност е 4,35 %, а най-ниската е 0,73 %. Шест от ДПФ бележат ръст спрямо предходния период от 1% до 2%.

« назад

начало