Новини за дейността

Броят на осигурените лица сменили своя допълнителен пенсионен фонд през първото тримесечие на 2008г. намалява
29.05.2008

Според публикуваните данни на Комисията за финансово надзор /КФН/, през първото тримесечие 2008 г. броят на прехвърлилите се от един в друг допълнителен пенсионен фонд е 20 037 осигурени лица, което е 10,76 на сто по-малко от броя на прехвърлилите се през четвъртото тримесечие на 2007 г., когато те са били 22 454 лица. Статистиката показва, че относителната част на лицата, променили досегашния си фонд е най-голям за професионалните фондове – 0,93 на сто, а най-малък за доброволните фондове – 0,05 на сто. При универсалните фондове тази част е 0,67 на сто. Показателно е че общия относителния дял на лицата, променили участието си за всички фондове възлиза на едва 0,58 на сто.
Друга характеристика на процеса на упражняване от осигурените лица на правото им да се прехвърлят по своя преценка от един в друг фонд е сумата на прехвърлените им средства. За първото тримесечие на 2008 г. общата сума на тези средства е 15, 068 млн.лв., което в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007г. е с 556 хил. лв. по-малко или намаление с 3,56 на сто.

« назад

начало