Новини за дейността

На 7 април 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2006 г. до 31.03.2008 г. на годишна база
10.04.2008

С решение № 436 - УПФ от 07.04.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 4.89 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2006 г. до 31.03.2008 г.

С решение № 437 - ППФ от 07.04.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 4.82 % на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

« назад

начало