Новини за дейността

Комисията за финансов надзор публикува предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007г.
05.02.2008

Според данните на Комисията за финансов надзор, броят на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31 декември 2007 г. е 3 440 814 души. Към същата дата сумата на натрупаните нетни активи възлиза на 2,318 млрд. лв. Постигнатата доходност за 2007г. от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове е 15,38%, на професионалните - 15,57% и на доброволните 16,55%.

Всички резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване можете да видите тук.

« назад

начало