Новини за дейността

На 8 януари 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2005 г. до 28.12.2007 г. на годишна база.
09.01.2008

С решение № 29 - УПФ от 08.01.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 7.24 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2005 г. до 28.12.2007 г.

С решение № 30 - ППФ от 08.01.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 7.49 % на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

« назад

начало