Новини за дейността

05.11.2019
Даниела Петкова за броя на осигурените лица у нас

24.01.2019
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2016 г. до 31.12.2018 г. на годишна база

06.12.2018
Промяна в Управителния съвет на БАДДПО

19.10.2018
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2016 г. до 28.09.2018 г. на годишна база

19.09.2018
Нaционална кръгла маса на тема: „80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховането и социалното дело“. 80 години традиции, лидерство, предизвикателства.“

23.07.2018
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2016 г. до 29.06.2018 г. на годишна база

04.05.2018
За 10-та поредна година ще бъдат връчени най-престижните пенсионноосигурителни и застрахователни отличия

24.04.2018
Комисията за финансов надзор публикува окончателните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях допълнителни пенсионните фондове за 2017 г.

19.04.2018
КФН одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2016 г. до 30.03.2018 г. на годишна база

17.01.2018
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2015 г. до 29.12.2017 г. на годишна база

Страници:

1начало