Съобщения за пресата

Информация относно Становището, бележките и предложенията на БАДДПО по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Информация относно Становището, бележките и предложенията на БАДДПО по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, предоставена на журналистите, присъствали на пресконференцията на БАДДПО.

Изтегли:
Info_Journalists.docx


Определение на Върховния административен съд на Република България от 27.05.2016 г.

Определение на Върховния административен съд на Република България от 27.05.2016 г. относно жалба срещу Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

Изтегли:
Opredelenie-VAS-27 05 16.pdf
начало