Членове на БАДДПО

Учредяване: 09.05.1994
Лицензия: № 1 / 03.10.2000

Адрес: 1113 София, ул. Тинтява 13Б
тел.: 46 46 173
факс: 937 50 15
e-mail: head@poc-doverie.bg
Представителство:
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА - Председател на УС

Учредяване: 09.05.1995
Лицензия: № 2 / 03.10.2000

Адрес: 1309 София, бул. "Т. Александров" 117
тел.: 816-45-65
факс: 816-45-66
e-mail: headoffice@saglasie.bg
Представителство:
МИЛЕН МАРКОВ - Главен изпълнителен директор
ОГНЯН ГЕОРГИЕВ
- Изпълнителен директор

Учредяване: 21.10.1997
Лицензия № 4 / 03.10.2000

Адрес: 1000 София, ул. "Княз Александър I Батенберг"  6, ет.1
тел.: 942 70 17, 942 70 27
факс: 942 70 18
e-mail: rodina@dskrodina.bg
Представителство:
НИКОЛАЙ МАРЕВ - Гл. изпълнителен директор
РУМЯНА СОТИРОВА - Изпълнителен директор

Учредяване: 06.03.1996
Лицензия № 05 / 3.10.2000

Адрес: 1612 София, бул. Цар Борис III 19А,
тел.: 933-48-00
факс: 981 53 02
e-mail: pod@allianz.bg
Представителство:
ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ - Главен изпълнителен директор
ЦВЕТОМИР ИЛИЕВ - Изпълнителен директор

Учредяване: 02.07.1998
Лицензия № 6 , дата: 03.10.2000

Адрес: 1404 София, бул. България 49Б
тел.: 960 84 44, 960 84 00
факс: 960 84 84
e-mail: pension.fund@nnbulgaria.com
Представителство:
НИКОЛАЙ СТОЙКОВ - Главен изпълнителен директор
АНАСТАС ПЕТРОВ - Изпълнителен директор

Учредяване: 14.11.1994
Лицензия № 8 / 03.11.2000

Адрес: 1113 София, бул. Цариградско шосе 87
тел.: 810 80 10, 981 17 74
факс: 810 80 20
e-mail: office@ccb-sila.com
Представителство:
ГЕОРГИ ТОДОРОВ - Изпълнителен директор
САВА СТОЙНОВ - Изпълнителен директор
КИРИЛ ЧЕРВЕНКОВ - Изпълнителен директор

Учредяване: 08.08.2003
Лицензия № 01, дата: 12.08.2003

Адрес: 1592 София, бул."Христофор Колумб" 43, ет.7
тел.: 4896 505
факс.: 981 90 65
e-mail: office@pod-budeshte.bg
Представителство:
АНДРЕЙ ШОТОВ - Изпълнителен член
ВЕНЕЛИН МИЛЕВ - Изпълнителен член

Учредяване: 27.09.2006
Лицензия: № 02-ПОД/17.08.2006г.

Адрес: 1000 София, ИЗ "Орион"
ул."3020" 34
тел.: 821-99-95; 821-99-96
факс: 920-41-51
e-mail: office@pod-toplina.bg
Представителство:
СИЛВИЯ ГАБРОВСКА - Изпълнителен директор
ГЕОРГИ ЛИЧЕВ - Изпълнителен директор

Учредяване: 24.04.2008
Лицензия: 03-ПОД/28.02.2008

Адрес: 1407 София, бул."Черни връх" 51Д
тел
.: 80-55-308, 80-55-383
факс: 80-55-308
e-mail: head@pensionins.com
Представителство:
МИРОСЛАВА  КОСТОВА - Председател на СД и Изпълнителен директорначало