Проведени мероприятия

БАДДПО отбеляза 20-та годишнина от учредяването си с юбилейна конференция


Това е достоен юбилей за асоциацията и сериозен повод не само за равносметка за извършеното през изминалите години, но още повече е повод да погледнем на това, което предстои. С тези думи председателят на УС на БАДДПО Никола Абаджиев откри юбилейната международна конференция. В словото си той отбеляза, че вече е признато, че една от най-значимите реформи, провеждани в България в периода на прехода към демокрация и пазарна икономика е реформата в областта на пенсионното осигуряване. Никола Абаджиев изнесе и някои данни за дейността на допълнителното пенсионно осигуряване. Към 30.06.2017 г. броят на осигурените лица във всички видове пенсионни фондове надхвърля 4,5 млн. души, а активите на фондовете възлизат на повече от 11 млрд. лв. За сравнение през 1999 г. броят на осигурените лица е бил 400 000, а активите - малко над 100 млн. лв. Никола Абаджиев подчерта, че този ресурс е инвестиран и продължава да се инвестира в българската икономика, което безспорно е от голямо значение за страната ни и нейното бъдещо развитие. Той постави акцент и върху начислената доходност по индивидуалните партиди на осигурените лица. За периода от 2002 г. до края на 2016 г. средната годишна доходност за всички пенсионни фондове е повече от 5%. От универсалните пенсионни фондове на осигурените лица и техните наследници за периода от 2003 г. до 30.06.2017 г. са платени повече от 67 млн. лв., от професионалните пенсионни фондове - 38 млн. лв. и от доброволните пенсионни фондове - над 800 млн. лв. И ако към тези суми добавим и прехвърлените в НОИ средства, то тази сума ще надхвърли 1 млрд. лв., обобщи Абаджиев.
 
 
По повод юбилея БАДДПО получи поздравителен адрес от името на Президента на Република България Румен Радев. Когато мислим за 20-те години като за човешка възраст обикновено ги свързваме с характерните за младостта голям ентусиазъм, доза наивност, липса на опит и търсене на своето място в живота. Когато 20-те години са възраст на модел, замислен да работи в услуга на хората в тяхната трета възраст, те са знак за натрупан опит, доказано доверие, създадени партньорства и гаранция за сигурност, се посочва в документа. От учредяването си до настоящия момент Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване се доказа като гражданско-отговорна неправителствена организация, активен партньор на държавата в създаването и усъвършенстването на пенсионноосигурителното законодателство. Асоциацията утвърди своя престиж сред сродни асоциации и в международен план, се казва още в поздравителния адрес. Очевидни са важната роля и огромната отговорност на пенсионноосигурителните дружества. Те трябва да управляват значителни средства на голям брой осигурени лица по най-добрия начин - добросъвестно, отговорно и надеждно - така че да се гарантират правата и интересите на бъдещите пенсионери. Необходима е внимателна преценка на инвестиционния риск и стриктно спазване на основните принципи за инвестиране на средствата на пенсионните фондове - надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, се посочва в документа.
Погледът назад във времето ни изпълва с гордост, а погледът напред с оптимизъм, надежда и реализъм. В изминалите 20 години вие доказахте с дейността си, че сте сериозен фактор при търсенето на по-добри решения за модела и усъвършенстването на осигурителната система в България, се казва още в документа.Поздравление по случай юбилея на БАДДПО отправи и Менда Стоянова, председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Двадесет години е младежка възраст, но за една асоциация мисля, че е сериозна възраст. За тези години вие положихте много усилия, вложихте много експертен потенциал, развихте се, и в посока на експертния си потенциал, и в посока на отговорността си, за важната дейност,  която вършите и мисля, че доказахте, че стоите стабилно на терена на българското осигуряване, каза Менда Стоянова.
Обръщение по повод годишнината на БАДДПО направи и председателят на парламентарната Комисия по труда и социалната политика - Хасан Адемов. Асоциацията винаги е показвала характер и винаги е била въоръжена с експертизата на научните кадри, на академичната общност и на европейските тенденции. Хасан Адемов отбеляза, че асоциацията има същата цел, каквато имат и държавните органи, а именно да се възстанови доверието в пенсионната система, защото без доверие няма осигурителен модел.
В момента едно от предизвикателствата пред допълнителното пенсионно осигуряване е законовото регламентиране на фазата на изплащане на пенсии от универсални пенсионни фондове. Сформирана е междуведомствена работна група, която до средата на декември тази година трябва да изготви концепция и на тази база ще бъдат разработени необходимите законодателни предложения. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, при откриването на Юбилейната международна конференция „Еволюция на пенсионните модели“, посветена на 20-годишнината от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. С регламентирането на фазата на изплащане нормативната уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване ще е по-пълна и завършена, добави той.
Министър Петков посочи, че един от приоритетите на правителството е българската осигурителна система да бъде гарант за достоен живот на всички български граждани. Според него това може да стане като се подобри финансовата й стабилност и се повиши адекватността на пенсиите.
Основни фактори за осигуряване на устойчиво развитие на пенсионната ни система са усъвършенстване на нормативните регулации на дейността и в трите й стълба, подобряване работата на институциите, работещи в сферата на пенсионното осигуряване, създаване на условия за икономически растеж, предлагане на нови пенсионни продукти, каза още министърът на труда.
Приветствие направи и председателят на Комисията за финансов надзор - Карина Караиванова. Искам да ви уверя, че пенсионното осигуряване е една тема, която е приоритет за Комисията за финансов надзор. Вие се доказахте като един изключително сериозен партньор за КФН. През изминалата година трябваше да обсъждаме промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за Комисията за финансов надзор и тук е мястото да благодаря за изключително конструктивните предложения, които направихте. Разбира се невинаги сме били на едно мнение, но не е това важното. Важното е, че имаме обща цел и в разговорите и в дискусиите считам, че се приближаваме все повече и постигаме все по-добри резултати. В случая с пенсионноосигурителните дружества - да постигнем по-добри условия и по-добри пенсии за осигурените лица.


Поздравление по случай юбилея отправи и подуправителят на НОИ - Весела Караиванова-Начева, която прочете поздравителен адрес от името на управителя на осигурителния институт - Ивайло Иванов.
Бъдещето на пенсионното осигуряване ще се диктува от глобалните тенденции, а именно увеличена продължителност на живота и променящи се демографски тенденции. Това обяви в своята презентация Мати Лепала, генерален секретар на PensionsEurope. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), коефициентът на зависимост - съотношението между пенсионерите (над 64 г.) и лицата в икономически активна възраст ще се повиши от 28% през 2015 г. на 51% през 2050 г. Разходопокривните системи от I-вия стълб ще бъдат изправени пред огромни предизвикателства, сред които финансова и социална устойчивост, устойчивост на публичните финанси, структурни промени на пазара на труда, технологични новости. Мати Лепала цитира Доклад на Европейската комисия за застаряване на населението, според който ако през 2013 г. в Европа е имало 507 млн. души, от които 211 млн. работещи, то през 2060 г. се очаква броят на населението да се увеличи до 523 млн. души, а на работещите - да намалее до 202 млн.  На този фон ако през 2013 г. средната възраст на мъжете е била 77,8 г., а на жените - 83,1 год., то през 2060 г. се очаква средната възраст на мъжете да достигне 84 г., а тази на жените - 89,1 г. Боят на лицата на възраст между 15 и 64 години ще намалее от 66% през 2013-та до 56,6 на сто през 2060 г. , а броят на лицата от 65 до 79 години ще се увеличи от 13,3% до 16,6%. Увеличение ще има и при лицата над 80 години - от 5,1% до 11,8%.
Посоката на развитие на пенсионните системи е чрез насърчаване на частните пенсионни спестявания, за да се компенсира евентуалното намаляване на пенсиите от общественоосигурителната система, посочи Мати Лепала.
Генералният секретар на PensionsEurope представи резултатите от глобалния пенсионен индекс Melbourne Mercer за адекватността, устойчивостта и стабилността на пенсионните модели в 27 държави.  Данните сочат, че най-добрите пенсионни системи са в Дания, Холандия и Австралия. Общото между тях е, че са от смесен тип: разходопокривен стълб в комбинация със задължително или квази-задължително допълнително осигуряване на капиталов принцип.
По думите му през декември 2017 г. работна група на високо равнище предстои да предложи препоръки за стимулиране на устойчивото финансиране на пенсионните системи. На тази база през 2018 г. ще бъдат разработени и съответните законодателни предложения.Въведената през 2015 г. у нас възможност за преместване на пенсионната партида от частен фонд в НОИ и обратно създава „ненужна конкуренция“ между първия и втория стълб и не създава стабилност на правилата, каза Стефани Пайе, анализатор частни пенсии, дирекция „Финансови въпроси и предприятия” в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тя препоръча също така България да даде възможност на клиентите на частните пенсионни фондове да могат да избират измежду различни инвестиционни портфейли в зависимост от жизнения цикъл, като за по-младите те обичайно са по-рискови и по-високодоходни, а за по-възрастните - обратното. Осигурените във втория пенсионен стълб трябва да имат възможност за избор между различни продукти при пенсиониране. Хубаво е да има възможност за пожизнена пенсия, защото тя осигурява защита срещу риска от преживяване. В същото време може да се пристъпи и към смесен вариант, при който част от пенсията е срочна, например до навършване на 85-годишна възраст, а останалата по-малка сума е пожизнена, посочи Пайе.
Според Стефани Пайе във фазата на изплащането трябва да се дефинират срочна и пожизнена пенсия, като се даде възможност за по-висока срочна пенсия в първите години след пенсионирането.Според Валдис Загорскис, ръководител екип „Пенсии”, Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” в Европейската комисия България е на второ място след Италия по най-кратък трудов стаж, изискуем при пенсиониране. Според него е необходимо обвързване на пенсионната възраст с продължителността на живота.


Изключително атрактивна бе презентацията на Николай Славчев, главен методолог в ПОД „Алианц България“. Десетилетия наред пенсионната политика на държави в Европа и  други части на света рикошира между двете идеи за приватизация на социалното осигуряване и  национализация на частните пенсионни схеми. Вероятно е крайно време ЕС да предложи трети път, коментира Николай Славчев.
Презентациите от конференцията можете да видите тук.Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината 2016


На 18 май 2017 г. Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване връчиха традиционните годишни награди „Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината 2016” на тържествена церемония, която се състоя в Хотел Маринела София.
За девета поредна година организаторите връчват престижните награди „Застраховател  / Пенсионноосигурително дружество на годината“, превърнали се в едно от най-значимите събития за финансовия и застрахователния сектор.

Победителите бяха определени от експертно жури, съставено от представители на четирите организации.
Наградите Пенсионноосигурително дружество на годината 2016“ отидоха при:

- ПОК "Доверие" АД в категория  - Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване“;- ПОД "Алианц България" АД в категория - Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“;и "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" АД в категория - Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество;Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” връчи специална награда на г-н Милен Марков, изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, за цялостен принос в развитието на българското пенсионно осигуряване.Част от критериите за оценка на фондацията бяха кандидатите да имат професионално признати образователни и научно-приложни постижения, да имат значителна обществена ангажираност и принос за развитието на българското пенсионно осигуряване като теория и практика, включително в законодателни инициативи, донорски програми, социални практики, подпомагане на академични програми и др.


Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината 2015


На 17 май 2016 г. Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване връчиха традиционните годишни награди „Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината 2015” на тържествена церемония, която се състоя в Хотел Маринела София.За осма поредна година организаторите връчват престижните награди „Застраховател  / Пенсионноосигурително дружество на годината“, превърнали се в едно от най-значимите събития за финансовия и застрахователния сектор.

Победителите бяха определени от експертно жури, съставено от представители на четирите организации.
Наградите Пенсионноосигурително дружество на годината 2015“ отидоха при:

- ПОК "Доверие" АД в категория  - Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване“;- ПОД "Алианц България" АД в категория - Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“;и "Пенсионноосигурителен институт" АД в категория - Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество;Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” връчи специална награда на г-жа Ангелинка Петрова, изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД, за цялостен принос в развитието на българското пенсионно осигуряване.Част от критериите за оценка на фондацията бяха кандидатите да имат професионално признати образователни и научно-приложни постижения, да имат значителна обществена ангажираност и принос за развитието на българското пенсионно осигуряване като теория и практика, включително в законодателни инициативи, донорски програми, социални практики, подпомагане на академични програми и др.


Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината 2014


На 14 май 2015 г. Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване връчиха традиционните годишни награди „Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината 2014” на тържествена церемония, която се състоя в хотел "Маринела София“.За седма поредна година организаторите връчват престижните награди „Застраховател  / Пенсионноосигурително дружество на годината“, превърнали се в едно от най-значимите събития за финансовия и застрахователния сектор.

Победителите бяха определени от експертно жури, съставено от представители на четирите организации.
Наградите Пенсионноосигурително дружество на годината 2014“ отидоха при:

- ПОК "Доверие" АД в категория  - Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване“;- ПОД "Алианц България" АД в категория - Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“;и "Пенсионноосигурителен институт" АД в категория - Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество;Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” връчи специална награда на г-жа София Христова, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България" АД, за цялостен принос в развитието на българското пенсионно осигуряване.Част от критериите за оценка на фондацията бяха кандидатите да имат професионално признати образователни и научно-приложни постижения, да имат значителна обществена ангажираност и принос за развитието на българското пенсионно осигуряване като теория и практика, включително в законодателни инициативи, донорски програми, социални практики, подпомагане на академични програми и др.

Медийни партньори на събитието бяха Bulgaria On Air TV, в-к „Банкер“, в-к „Преса“, в-к „Застраховател прес“, сп. "Мениджър", Klassa.bg.


Международен семинар на ФИАП 2014

Куско, Перу

XII-ят Международен семинар на ФИАП “Укрепване основите на капиталовите пенсионни системи с индивидуални партиди за гарантиране на тяхната устойчивост”, съвпадна с провеждането на 1-та Mеждународна конференция на Асоциацията на администраторите на частни пенсионни фондове на Перу (ААФП). Двете мероприятия бяха организирани от Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове (ФИАП) съвместно с Асоциацията на администраторите на частни пенсионни фондове на Перу (ААФП) на 15 и 16 май 2014г. в Куско, Перу.

Дискутираните теми, основани на принципите за икономическа свобода и индивидуални спестявания, имаха за цел да идентифицират механизмите, които позволяват укрепване основите на устойчивостта на капиталовите пенсионни системи с индивидуални партиди. Избраните теми бяха изключително актуални в международен план за членовете на капиталовите пенсионни системи с индивидуални партиди, администраторите на пенсионни фондове и държавните органи.

Всички презентации от семинара могат да бъдат свалени от интернет страницата на ФИАП.


Международен семинар на ФИАП 2013

Картахена де Индиас, Колумбия

XI- ят Международен семинар на ФИАП “Индивидуалните спестявания: по-добри пенсии и икономическо развитие”, съвпадна с провеждането на VI-ят Конгрес FIAP-ASOFONDOS. Двете мероприятия бяха организирани от Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове (FIAP) и Колумбийската асоциация на мениджърите на пенсионни фондове (ASOFONDOS) и бяха проведени на 11 и 12 април 2013г.в Картахена де Индиас, Колумбия.

Целта на семинара бе да се анализира участието и интеграцията на индивидуално-финансираните програми в пенсионните системи, както и тенденциите и предизвикателствата пред тях  за получаване на адекватни коефициенти на заместване. В този контекст бяха анализирани също въздействието от създаването и развитието на тези програми върху икономиката на страните, растежа, заетостта и капиталовия пазар.

Всички презентации от семинара могат да бъдат свалени от интернет страницата на ФИАП.


Международен семинар „Развитие на пенсиите в региона на Централна и Източна Европа /ЦИЕ/"

Букурещ, Румъния

Международният семинар на тема „Развитие на пенсиите в региона на Централна и Източна Европа /ЦИЕ/" се проведе  на 1 март 2013г. в Букурещ и в него заедно с представители на около 20 страни от Европа, Азия, Австралия, Южна Америка взеха участие и представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ и на нейни членове. Този семинар беше организиран от  IOPS /Международна организация на пенсионните надзори/, Европейската организация на пенсионните фондове PensionsEurope и Румънската комисия за надзор над частната пенсионна система (CSSPP). В рамките на програмата на семинара участниците обсъдиха въпроси, свързани с  ролята на държавния и „частния" сектор в пенсионното осигуряване в региона на страните от ЦИЕ; ролята на посредниците в пенсионните системи и разходите за контролирането им; ролята на гаранциите в схемите за пенсионни спестявания; гледните точки на надзорите и пенсионните фондове относно рисковете в схемите с дефинирани вноски и инвестиционен избор.

Повече


15 години от учредяването на БАДДПО


На 18 декември 2012г. (вторник) в „Шератон София Хотел Балкан”,  се проведоха:
Национална кръгла маса на тема „Пенсионните плащания от капиталовите пенсионни фондове – практически подходи и стъпки за реализация” и Тържествено отбелязване на 15-тата годишнина от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, в рамките на което бяха връчени нейните журналистически награди за 2012г.

Допълнителното доброволно осигуряване води до по-голям и стабилен доход от пенсия, заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на кръглата маса „Пенсионните плащания от капиталовите пенсионни фондове - практически подходи и стъпки за реализация”. Кръглата маса, която официално беше открита от Министър Младенов се организира в рамките на отбелязването на 15-годишнината от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. В словото си г-н Младенов подчерта, че България трябва да продължи да поддържа първия стълб (държавното обществено осигуряване), като същевременно развива и насърчава втория и третия стълб (допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване). Въпрос на осигурителна култура от страна на работодателите и работниците е да се използват всички стълбове на пенсионната система, посочи министърът. По този начин, когато човек се пенсионира, благодарение на приноса си към осигурителната система, ще получи и по-голям заместващ доход от пенсия, допълни министър Младенов. Той припомни, че сегашният тристълбов модел на пенсионната система бе приет с пълен консенсус от социалните партньори през 1998 г. Заложеното в нея ограничаване на ранното пенсиониране продължи да бъде водещо и в предприетите промени през 2010 г. и 2011 г.
Участниците в кръглата маса се обединиха около мнението, че радикална промяна във възприетия през 2000 г. тристълбов пенсионен модел в България не е необходима. Системата има проблеми и се нуждае от доразвиване и усъвършенстване, но не бива да се спекулира, като се поставя изцяло под съмнение, коментира д.ик.н Никола Абаджиев, председател на УС на БАДДПО. Оказва се, че в България не оценяваме в достатъчна степен постиженията на пенсионната ни реформа и специално утвърдения пенсионен модел, отколкото в чужбина, включително и от институции като Международния валутен фонд, аргументира се Абаджиев. По думите му големият резерв на пенсионната система е доброволното осигуряване, което може силно да намали натиска върху държавното обществено осигуряване.       
Тристълбовият модел не трябва да се поставя под съмнение, съгласи се и президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той отбеляза обаче, че някои от очакванията, които са били заложени при реформата от 2000 г. са се променили в лоша посока и са нужни промени, а много от промените, които се правят или се опитват да се правят в последно време са в погрешна посока. Пламен Димитров се обяви в подкрепа на идеята за по-сериозно стимулиране на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване от страна на държавата.
До края на януари 2013 г. трябва да бъдат готови всички проектопромени в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи фазата на изплащане на пенсиите, както и приемането на мултифондовете, обяви Ангел Джалъзов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление Осигурителен надзор”. Той обясни, че с настоящата кръгла масса по проблемите на пенсионните плащания слага своеобразно начало на конкретна работа по разработване на необходимите изменения и допъленния на КСО. Ангел Джалъзов изрази становището, че след като бъде представен окончателният вариант на проектозакона, предстоят 3-4 месеца дискусии, което означава, че процедурата ще отнеме от шест месеца до 1 година.
Правилно беше, че пенсионните вноски са лични, а не по фирми, както в някои от страните в Европа, защото в условията на преход фалираха много компании у нас. Това  заяви Николай Славчев, главен методолог в ПОД „Алианц България” АД по време на презентацията си „Европейският пенсионен ренесанс - БАДДПО и отговорите на българската пенсионна система”. У нас вноските са дефинирани, докато в чужбина съществуват дефинирани пенсии. Затова там тепърва се обсъжда преход към дефинирани вноски, уточни той. По думите му западният модел се превръща в златна клетка, като хората остават на същата работа, за да запазят правото си над фирмения пенсионен фонд. У нас хората не губят правата си при смяна на местоработата. В момента в ЕС се обсъжда как да бъде защитена мобилността именно на тези пенсионните права, коментира Славчев.
В презентацията си „Регулации и надзор във фазата на изплащане на допълнителни пенсии” Мария Христова, началник-отдел „Анализи и оценка на риска”, Управление „Осигурителен надзор” към КФН посочи основните рискове във фазата на изплащане на допълнителни пенсии, а именно - демографския (риска от надживяване), инвестиционния (волатилност на пенсионните спестявания), инфлационния (обезценяване на пенсионния доход) и риска от неплатежоспособност на доставчика (не могат да бъдат изпълнени поетите задължения). Тя открои няколко възможни подхода. Първият е т.нар. - индивидуално-спестовен подход, при който съществува индивидуална осигурителна партида, пенсионните схеми са с дефинирани вноски, демографския риск не се споделя, а инвестиционният риск се поема от лицата. При групово-осигурителния (застрахователен) подход съществува общ пул, няма индивидуални партиди, демографският риск се споделя между лицата, а инвестиционният се поема от осигурителя/управляващата компания. Възможен е и комбиниран подход, уточни тя.
Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД „ЦКБ-Сила” и Даниела Петкова, председател на УС на ПОК „Доверие” АД акцентираха върху възможните критични моменти във фазата на изплащане на пенсиите от трите вида фондове – универсални, професионални и доброволни.               
По традиция в края на всяка година Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване връчва и журналистически награди. Тази година наградите бяха присъдени на медии включени в 2 категории. Първата категория бяха медии, които отдавна и постоянно отразяват дейността по допълнителното пенсионно осигуряване и имат свой конкретен дългогодишен принос за развитието и популяризирането на пенсионната реформа в България. На това основание медиите -  в. „Банкеръ”, в. Капитал Daily, в. „Застраховател прес”, електронната медия Profit.bg и БНТ получиха Юбилейната награда на БАДДПО. Във втората категория бяха присъдени и връчени две специални награди на БАДДПО за 2012г. едната, за висока активност при отразяването на темата пенсионно осигуряване през 2012г. получи в. „Сега”, а втората, за успешен дебют в задълбоченото и аналитично телевизионно отразяване на тази тема -  телевизия Bulgaria On Air.

 
презентации, юбилеен алманах, награди, видео


 

Международен семинар на ФИАП 2012

Канкун, Мексико

Международният семинар на ФИАП “Възможности и предизвикателства пред индивидуално финансираните капиталови системи в глобализирания свят”, организиран от Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове (FIAP) и Мексиканската асоциация на мениджърите на пенсионни фондове (AMAFORE), се проведе на 31 май и 1 юни 2012г.в Канкун, Мексико.

Семинарът беше посетен от повече от 450 участника от целия свят (членове на ФИАП и други), вкл. представители на местни и чуждестранни правителства, депутати, както и официални лица от международни организации, представители на мениджъри на пенсионни фондове, взаимни фондове и застрахователни компании, както и други имащи отношение към социално осигурителната сфера.

Всички презентации от семинара могат да бъдат свалени от интернет страницата на ФИАП.


Международна конференция Напредък в укрепването и консолидацията на индивидуално финансираните пенсионни системи

Пунта Кана, Доминиканска Република

Организираната от ФИАП и Доминиканската асоциация на пенсионните фондове международна конференция “Напредък в укрепването и консолидацията на индивидуално финансираните пенсионни системи” се проведе на 18 и 19 май 2011г. при широко участие на представители на страни от цял свят в т.ч. от държавни институции, парламенти, представители на международни и национални организации,  на пенсионни фондове и управляващи дружества, на научни институти и др. експерти от областта на социалното осигуряване.

Представените на конференцията презентации и доклади имаха за цел да анализират различни теми относно инвестициите на пенсионните фондове и отпусканите по време на фазата на изплащане пенсии, както и да се споделят опита и предложенията за поддържане на напредъка в усилването и консолидацията на индивидуално финансираните пенсионни системи след глобалната финансова криза от последните години. Допълнително беше направен анализ на скрития и явен публичен дълг, генериран от пенсионните системи, счетоводното му отчитане, както и влиянието му върху създаването и развитието на индивидуално финансираните пенсионни програми, в светлината на последните събития, станали в Централна и Източна Европа.

Всички презентации, които бяха представени на конференцията, можете да изтеглите от тук.


ХІІІ–та Национална годишна среща на пенсионноосигурителните дружества – членове на БАДДПО


На 16 декември 2010 г. Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ проведе своята ХІІІ–та Национална годишна среща, която премина под знака на 10 – годишнината от създаването и началото на функционирането на тристълбовия пенсионен модел в България. В срещата заедно с представителите на всички пенсионноосигурителните дружества – членове на Асоциацията, на различни държавни институции, на националните синдикални и работодателски организации, както и на други неправителствени институции, участваха г-н Симеон Дянков - вицепремиер и министър на финансите, г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, г-н Ангел Джалъзов – зам. председател на Комисията за финансов надзор.

В своя доклад пред участниците г-н Никола Абаджиев представи основните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества през 2010г., както и предизвикателствата, които стоят пред тях през 2011 година за по-нататъшното развитие на допълнителното пенсионно осигуряване във ІІ и ІІІ стълб на пенсионната система. В своите изказвания пред участниците г-н Симеон Дянков, г-н Тотю Младенов и г-н Ангел Джалъзов дадоха положителни оценки за дейността и приноса на пенсионните фондове, като част от пенсионния модел от страната и изразиха своите виждания за усъвършенстване и осъвременяване на българската пенсионна система. Заедно с това гостите отбелязаха, че извършените през последния месец промени в Кодекса за социално осигуряване са резултат на осъществения конструктивен диалог между правителството, синдикатите, работодателските организации и асоциацията на пенсионните фондове, основният резултат от който е запазването на тристълбовия пенсионен модел на страната.
В рамките на този среща бяха обявени традиционните Годишни награди на БАДДПО за 2010 г. за журналисти и медии, отразявали най-активно и професионално  дейността по допълнителното пенсионно осигуряване.

ХІІІ годишна среща на БАДДПО завърши с празничен коктейл, с който участниците отбелязаха нейното провеждане, както и настъпването на Коледните и Новогодишните празници.
Международна конференция Развитие на потенциала на капиталовите пенсионни системи с индивидуални вноски


Организираната от ФИАП и Чилийската асоциация на пенсионните фондове международната конференция “Развитие на потенциала на капиталовите пенсионни системи с индивидуални вноски.” се проведе на 6 и 7 май 2010г. при широко участие на представители на страни от цял свят в т.ч. от държавни институции, парламенти, представители на международни и национални организации,  на пенсионни фондове и управляващи дружества, на научни институти и др. експерти от областта на социалното осигуряване.
Представените на конференцията презентации и доклади имат за цел да идентифицират средствата и инструментите, с чиято помощ управляващите дружества могат да разширят усилията си за решаване на проблемите на пенсионното осигуряване, да обхванат други области, така че да се подобри качеството на социална защита на населението. За постигането на тази цел са използвани три основни подхода. На първо място да се проучи и покаже, чрез коя от капиталовопокривните програми може да се разшири покритието върху части от населението, които по настоящем не са включени в програми за пенсионно осигуряване или го правят чрез други типове инструменти, които са по-малко подходящи за ефективното решаване на пенсионния проблем. На второ място, да се анализира и покаже дали досегашния опит и капацитет на пенсионната индустрия може да се използва за решаване на социални проблеми на населението. И трето. Да се анализира и покаже наличието на организационни алтернативи и дейностти, които позволяват подобряването на оперативния мениджмънт и ефикасноста на пенсионната индустрия.

Всички презентации, които бяха представени на конференцията, можете да изтеглите от
тук.


Среща - кръгла маса, 23-24 април 2010г., Гранд хотел Янтра, гр.Велико Търново


Целта на организираната съвместно от БАДДПО и КФН среща - кръгла маса беше да се обсъдят актуални проблеми и задачи на развитието на допълнителното пенсионно осигуряване в България, в условията на финансовата криза и след нея. В срещата освен представители на Комисията за финансов надзор и пенсионноосигурителните дружества, участваха и представители на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание, на Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, на Националния осигурителен институт, както и членове на Консултативния съвет по пенсионна реформа към министъра на труда и социалната политика.

На обсъждане на кръглата маса бяха поставени такива теми, като усъвършенстването на регулаторните режими и контрола върху дейността на пенсионните фондове и преминаването към риск базиран надзор, пенсионните плащания от допълнителните пенсионни фондове, резултатите, стратегията и намеренията за кризисното и след-кризисното поведение на пенсионноосигурителните дружества. Беше отделено специално внимание на обсъждането на предложенията за мерки за гарантиране стабилността на пенсионната система и подобряване адекватността на пенсиите.

Всички презентации от кръглата маса можете да видите тук.


Национална кръгла маса „Доходност на капиталовите пенсионни системи - реалности и перспективи” и ХІІ-та Годишна среща на БАДДПО


Необходимостта от въвеждането на мултифондове в системата за допълнително пенсионно осигуряване беше основният акцент на провелата се Национална кръгла маса на тема: „Доходност на капиталовите пенсионни системи - реалности и перспективи”. Успоредно с нея се проведе и ХІІ–та традиционна Годишна среща на пенсионноосигурителните дружества, членове на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Кризата от 2008 и 2009 г. ни показа, че сме закъсняли с въвеждането на мултифондовете, заяви Милен Марков, главен изпълнителен директор на ПОК „Съгласие” и председател на Комитета за инвестиции и капиталови пазари към БАДДПО. Ако бяха въведени мултифондовете или портфейлите с различен рисков профил загубите за хората в пенсионна възраст щяха да са минимални, допълни той. Пенсионният бранш призова народните представители, участващи в дискусията, да ги подкрепят в посока на по-бързото приемане на законодателството, регламентиращо въвеждането на мултифондовата система и у нас.  

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че бъдещето е на капиталовите пенсионни схеми затова с плавни темпове следва да се увеличи и размерът на вноската в универсалните пенсионни фондове, за да се постигне приемлив за осигурените лица коефициент на заместване. Статистиката показва, че размерът на пенсията се влияе в по-голяма степен от размера на вноската и в по-малка от реализираната през годините доходност. Независимо от това пенсионноосигурителните дружества са длъжни да осъществяват такава инвестиционна политика на управляваните от тях пенсионни фондове, от която да се получава оптимална положителна доходност.

Всички презентации, които бяха представени на кръглата маса, можете да изтеглите от тук. 


Международна конференция

18 септември 2009г., София, България

Международна конференция „Мултифондовете - приложение и перспективи в пенсионните системи на страните от Централна и Източна Европа”  /Multifunds – Implementation and Prospects in the Pension Systems of the CEE countries”/ се проведе на 18 септември 2009 г., в хотел „Шератон”, София. Конференцията беше организирана от БАДДПО като част от календара за конференции на Европейската федерация за пенсионно осигуряване /EFRP - European Federation for Retirement Provision/ за 2009 г.
Участие взеха асоциации и сдружения на пенсионните фондове от страните от Централна и Източна Европа /СЦИЕ/ в т. ч. членовете на Форума на СЦИЕ при EFRP, членовете на Софийската ad hoc група на СЦИЕ, представители на Европейската комисия и Световната банка, на надзорни институции. Повече от 20 европейски страни участваха в конференцията. От българска страна имаше представители на законодателните и държавните органи, на синдикални, работодателски и неправителствени организации, на научно изследователски институти и на академичните среди, които имат отношение към дейността и проблемите на пенсионното осигуряване.
Конкретният повод бе възникналата потребност от дискусия и обмяна на информация за постиженията, резултатите и първите практически стъпки по приложението на мултифондовете в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване.

Всички презентации, които бяха представени на конференцията, можете да изтеглите от тук.
Ако желаете да разгледате снимките от конференцията, можете да го направите тук.


Международна конференция

Варшава, Полша

На 28-29 май 2009г. във Варшава, Полша, се проведе международната конференция "Инвестиции и плащания на капиталовите пенсионни системи", организирана съвместно от Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове (ФИАП) и Полската камара на пенсионните фондове.

В конференцията взеха участие представители на повече от 25 страни от цял свят, които обсъдиха най-актуалните проблеми от дейността на капиталовите пенсионни фондове в условията на глобалната финансова криза – инвестирането на средствата на осигурените и приложението на оптимални модели за пенсионните  плащания.

Всички презентации, които бяха представени на конференцията можете да изтеглите от тук.


Конференция “Частните пенсионни системи в страните от Централна и Източна Европа”

Будапеща, Унгария

На 24 март 2009г. в Будапеща, Унгария се проведе конференция на  Форума на страните  от Централна и Източна Европа* на тема “Частните пенсионни системи в страните от Централна и Източна Европа”.

*Форумът на страните  от Централна и Източна Европа (CEEC Forum) представлява платформата за частната пенсионна индустрия в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Той събира заедно, под крилото на Европейската федерация за пенсионно осигуряване (EFRP), представители на частни пенсионни институции – управляващи както задължителни, така и доброволни системи от новия регион на ЦИЕ, осъществили през последното десетилетие многостълбова пенсионна реформа.

Всички презентации, които бяха представени на конференцията можете да изтеглите от тук.


10 години БАДДПО

София, България

На 12 декември 2007 г. в София в  “Шератон София Хотел Балкан” тържествено беше отбелязана 10 годишнината от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), което бе едно ярко обществено признание за нейната дейност. Тържественото честване на юбилея беше повод за равносметка за извършеното през този период в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване,  съпроводено с обявяването и връчването на годишните журналистически награди на БАДДПО и свързано с предстоящите Коледни и Новогодишни празници.

В отбелязването на юбилея взеха участие министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, председателят на Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание Хадан Адемов, секретарят по социалната политика на президента Николай Николов, председателят на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов, управителят на Националния осигурителен институт Йордан Христосков, зам. управителят на БНБ Димитър Костов, зам. министърът на финансите Димитър Ивановски и много други  ръководители и отговорни представители на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на финансите, на Националния осигурителен институт и Комисията за финансов надзор, на Икономическия и социален съвет, на националните синдикални и работодателски организации и други държавни и неправителствени институции, които дават своя принос в осъществяване на пенсионната реформа в страната, за усъвършенстване на законодателството в сферата на пенсионното осигуряване, за развитието на дейността на пенсионноосигурителните дружества.

Председателят на БАДДПО направи пред участниците кратък анализ за постиженията, развитието и перспективите на дейността на Асоциацията и пенсионната реформа, в което посочи, “Създаването на БАДДПО през 1997 г. е важен етап в развитието на допълнителното пенсионно осигуряване в България, защото именно консолидацията на дейността дава възможност на пенсионния бизнес, чрез своята организация да участва във всички етапи от подготовката и осъществяването на пенсионната реформа в страната, което изиграва изключително важна роля в определянето на стратегията и целите на реформата, както и за качеството на новото законодателство в тази област.
БАДДПО и нейните членове - пенсионноосигурителните дружества са тези, които осъществяват най-важната и най-мащабната част от пенсионната реформа – изграждането и функционирането на втория и третия стълб на пенсионната система.
През десетгодишната си история асоциацията успява да се изгради и утвърди като авторитетна, ценена и уважавана неправителствена организация, както  в национален така и в международен план. БАДДПО е активен участник в международните организации и форуми на пенсионните фондове. Тя е редовен член на ФИАП и е със статут на наблюдател в ЕФРП.
Най-важното постижение за асоциацията е, че тя обединява всичките 9 лицензирани пенсионноосигурителни компании развиващи дейност в България, управляващи 27 допълнителни пенсионни фонда от втория и третия стълб, в които вече се осигуряват повече от 3,2 млн. души от осем милионното население на страната.”

Пред участниците беше представен приветствения адрес на председателя на Народното събрание Георги Пирински, в който се казва: “Споделям разбирането, че е необходим отговорен и ангажиран процес на дискусии и продължаващи реформи в областта на пенсионната политика, които да дадат възможност за най-добрите решения, работещи в полза на обществото и на гражданите. Убеден съм, че за постигането на тези цели Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и занапред ще бъде компетентен и диалогичен партньор на държавата”.

„Благодарение на активното ви участие БАДДПО допринесе модернизацията на българския пенсионен модел да протече в пълно съответствие с утвърдилите се международни практики. За изминалите 10 години успяхте с лекота да преминете през етапа на своето институционално изграждане и днес сте един от най-важните партньори на българското правителство при провеждане на държавната пенсионна политика“, каза в словото си министър Емилия Масларова.

д-р Хасан Адемов посочи в поздравлението си,  „За тези 10 години членовете на асоциацията се превърнаха в източник на познанието, икономическия успех и обществения авторитет. С вашите усилия нашият осигурителен модел стана обществено признат”.

В своето приветствие председателят на Комисията за финансов надзор отбеляза: “ Специално искам да изтъкна полята на асоциацията в процеса на подготовката, изграждането и функционирането на втория и третия стълб на пенсионната система. Сега 10 години по-късно, БАДДПО се утвърди като неоспорим авторитет при решаването на много дискусионни въпроси, водейки делови и конструктивен диалог с всички институции. Тя изигра ролята на обединител на един нов за страната ни бизнес”

В рамките на юбилея БАДДПО връчи своите традиционни годишни журналистически награди. Бяха наградени журналисти от четири национални печатни медии, а като електронна медия и Българската национална телевизия. Наградите бяха присъдени за активната им работа през 2007 година  в отразяването на постиженията, проблемите и перспективите на допълнителното пенсионно осигуряване в България.

Международна конференция “Капиталовите системи: Ролята им за решаване на пенсионния проблем “

Варна, България


На 31 май и 1 юни 2007 година в к.к. “Златни пясъци, Варна, България се проведе международната конференция “Капиталовите системи: Ролята им за решаване на пенсионния проблем “ (Funded Systems: Their Role in Solving the Pension Problem). Тя беше организирана съвместно от Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове (FIAP) и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване ( БАДДПО) и се състоя  под егидата на президента на Република България г-н Георги Първанов.

Повече от 300 участници от България и от още 40 страни от цял свят (членки и нечленки на FIAP)  участваха в конференцията. Участниците имаха възможност да установят контакти и да обменят мнения с представители на законодателни и държавни органи, на международни организации и банкови институции, на публични и неправителствени институции, на национални и международни организации на пенсионни и инвестиционни фондове, с индустрията за управление на пенсионни фондове, на застрахователни дружества и взаимни фондове, с представители на академични среди и други, които са свързани с дейността и проблемите на социалното осигуряване.

Всички презентации, които бяха представени на конференцията можете да изтеглите от тук.
Ако желаете да разгледате снимките от конференцията, можете да го направите тук.

Повече


Национално мероприятие на Европейската комисия и Съвета на Европа, за обучение по координация на системите за социална сигурност

13 март 2007г.,София, България

В рамките на съвместната програма CARDS (Social Institutions Support Programme) между Европейската комисия и Съвета на Европа, за подпомагане на социалните институции в Югоизточна Европа, в София се проведе националното мероприятие за обучение по координация на системите за социална сигурност.
Целта на обучението беше да се запознаят участниците с Европейското координационно право и процедурни изисквания в три области на социалното осигуряване - пенсии, безработица и здравеопазване, както и да се направи преглед на новия регламент 883 (Regulation 883). По време на събитието изнесоха лекции видни експерти по Европейски социалноосигурителни въпроси: г-н. Sixto Molina от Съвета на Европа, Проф. Francis Kessler от University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne и г-н Bruno de Pauw от national Office for Social Security, Белгия.
В обучението взеха участие представители на всички пенсионноосигурителни дружества.

Можете да разгледате презентациите тук.


Работна среща - кръгла маса “ЧЛЕНСТВОТО НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА И ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА В ЕФРП – НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”

21 август 2006, София, България

Въвеждането на директивите на Европейския съюз в областта на пенсионното осигуряване в много голяма степен не е съотносимо със съществуващите нормативни рамки за дейността на пенсионните фондове в страните от Централна и Източна Европа. Около това виждане се обединиха участниците в провелата се в края на август международна работна среща на председателите на асоциации на пенсионни фондове на страните от Централна и Източна Европа.

Повече
начало