Често задавани въпроси

Доброволното осигуряване - предвидлива инвестиция

“Лични финанси”, специално издание на в-к “Дневник” за м.Март


Борислав ЙОРДАНОВ
 
Топлите зимни месеци през тази година се отразиха различно на хората в България. Едни се радваха на благодатното слънце и високите температури. Други използваха мекото време, за да протестират - къде без сериозни основания, къде мотивирано, като например пенсионерите, на които Живко съчувстваше заради ниските доходи. Недоволството на възрастните хора обаче го накара и да се замисли как може да се избегне това и те да получават достатъчно пари, за да им се осигурят достойни старини. Лекарят реши, че щом държавата не е достатъчно добре подготвена, за да осигури „европейска" старост на своята бивша работна сила, то той сам трябва да се замисли за годините след пенсия. Добре знаеше, че в страната функционират един вид частни пенсионни фондове, наречени универсални. Те са задължителни за всички работещи българи, родени след началото на 1960 г., обясняваше попаднала му незнайно откъде брошурка. Добре замислено, но пенсията, на която може да разчита след достигане на определената за това възраст, едва ли щеше да надхвърли 150 евро. Едва ли това, дори заедно с държавната пенсия (която сигурно също ще е едва ли повече от 150 евро), ще е достатъчно, за да живее Живко като щастлив пенсионер.

Каква е третата възможност?!
Той отиде в офиса на една от пенсионните компании в страната, за да получи повече информация за възможностите. Оттам му обясниха най-любезно, че най-добре е още отсега да започне да трупа пари в доброволен пенсионен фонд. Сметките показват, че ако 20 години се осигурявам с по 50 лв. месечно, в края на периода ще съм натрупал около 30 хил. лв. Ако пет години получавам пенсия, месечният й размер ще е около 600 лв. За десет години месечно се получава по 350 лв., пресметна Живко.
Доходността на доброволния фонд е сред най-важните параметри, по които трябва да се избира управляващо дружество. Ако пенсионната компания не е в състояние да управлява доходно и сигурно парите на осигурените лица, значи нещо не е наред. През миналата година доходността при различните дружества е варирала силно, като средноаритметично е била 9.58%. Най-ниско е разпределил „Лукойл Гарант" - 4.69%, а най-високо „ЦКБ-Сила" - 16.51%. При голяма част от дружествата през миналата година има двоен спад в постигнатата доходност. „Очакванията на нашите анализатори са през тази година след отпадането на инвестиционните ограничения точно доброволните фондове да се превърнат в най-агресивните играчи на пазара, което трябва да се отрази много положително върху доходността", обясниха на Живко от осигурителното дружество. Те му напомниха, че и в момента около една трета от парите са инвестирани на фондовата борса, където дългосрочната възвращаемост обикновено е доста висока.
„Все пак за пенсионните дружества и за техните осигурени лица най-важна си остава сигурността, а не толкова доходът", обясниха веруюто си частните осигурители. В една от брошурките в офиса им Живко прочете, че осигуряването в доброволен фонд е важно да започне възможно най-рано, за да може с малки месечни вноски за дълъг период на осигуряване да се формира значима по размер пенсия. Ако се стартира по-късно, крайната пенсия ще бъде по-малка. Причина за това е по-късият период, в който парите ще могат да бъдат инвестирани и да донесат печалба. ©СПЕСТЯВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ


При осигуряване с по 50 лв. месечно при заплата от 800 лв. данъчният ефект е от 12 лв. Така на практика вноската реално струва на осигуреното лице 38 лв. Общо за осигуреното лице „печалбата" от спестени данъци е 144 лв. за цялата година. Ако се използва цялата предвидена от закона преференция - 10% от дохода да се приспада от данъчната основа, тогава данъчният ефект е за близо 20 лв. Общо спестените пари са около 230 лв.

« назад

начало