Често задавани въпроси

По колко трябва да внасям за добра пенсия?
А колко искаш да получаваш?

сп.”ПИК”, февруари 2007г.

ПИК среща

По колко трябва да внасям за добра пенсия?А колко искаш да получаваш?

Единият е песимистът.Другият е консултантът.Единият не се интересува от финанси, но като всички хора иска парите му да му носят пари.В час ПИК те се срещат, защото единият има какво да пита, а другият има какво да му каже.

Йоана Буковска пита Станислав Димитров

Днес ще вляза в ролята на моите родители, които са журналисти, и ще интервюирам г-н Станислав Димитров, който е главен изпълнителен директор на ПОК ДСК-Родина. Г-н Димитров, обичайно пенсионното осигуряване се асоциира с пенсионери, така ли е в действителност?
- Не, на практика пенсионното осигуряване е и за 16-, и за 35-, и за 50-, и за 75-годишните. Веднага ще попиташ защо на 16. Защото в доброволните фондове и изобщо в допълнителното пенсионно осигуряване всеки, който е навършил 16 години, може да има лична сметка. В нашата компания има осигурени, които са на 16, и осигурени лица на 90 години. Вече има лица с натрупани доста големи суми по личните партиди. Статистиката показва, че средната възраст на осигурените в доброволния пенсионен фонд лица е 45 години, а за универсалния пенсионен фонд е 33 години.

Тоест, всеки, който има лична карта, може да избере пенсионен фонд?
- Точно така, може да има лична сметка в доброволен пенсионен фонд.

Има държавно обществено осигуряване, а преди малко спомена и допълнително пенсионно осигуряване, каква е разликата?

- С твоите вноски в държавното обществено осигуряване се изплащат пенсиите на сегашните пенсионери, а после твоята пенсия ще зависи от вноските на тези, които ще работят тогава. Тоест, ако има кой да плаща социални осигуровки, и ти ще имаш пенсия, ако няма, няма да имаш. Поради тази причина бяха въведени тези фондове за допълнително пенсионно осигуряване, където принципът е съвсем различен - твоята пенсия в голямата си част зависи от това, което ти правиш като вноска в твоя полза.

Това е допълнително, което се взема към основната пенсия от държавата?

- Точно така. Когато достигнеш пенсионна възраст, ти ще получаваш една държавна пенсия, която ще е между 20-30% от последния ти доход.

Баба ми и дядо ми вземат чудни пенсии, аз ги издържам изцяло. Общата им пенсия възлиза на 120 лв...

- Ситуацията е такава и за съжаление няма да се промени и след години. Затова от дохода, върху който се осигуряваш, една част от социалната ти осигуровка задължително отива в допълнителния пенсионен фонд по твоя лична сметка. Ти не правиш нищо, всеки месец от общата ти пенсионна вноска се заделя една част, която отива към допълнителния пенсионен фонд. Затова ти имаш интерес да се правят вноски върху по-висок доход и удържаната вноска наистина да се внася, защото има случаи, при които сумата се удържа, но не се внася. Именно от тези вноски, които правиш сега, по-късно ще ти се изплаща пенсията. Така че колкото по-голяма сума имаш в твoята лична сметка, толкова по-голяма ще е и пенсията ти. Трябва да кажем, че допълнителното пенсионно осигуряване е два вида - допълнително задължително и допълнително доброволно.

Всъщност при вас отиват парите, които ми удържат за универсален пенсионен фонд, така ли?
- Точно така. Всички, родени след 1 януари 1960 г. и работещи, задължително са осигурени в универсален пенсионен фонд. Този фонд ще ти изплаща втора задължителна пенсия. В момента, в който се пенсионирaш, ще имаш една държавна пенсия и втора пенсия от този универсален фонд. Важно е да споменем, че човек може да има и двата фонда. Ти си задължително осигурена в универсален фонд, но можеш да правиш вноски и в доброволен фонд, където ще ползваш данъчни преференции.

През тази година ще трябва да платя много голям данък, може би, когато ми направят данъчната декларация, ще ти се обадя, за да ми кажеш какво да направя.
- Лошото е, че когато правиш данъчната декларация, ти я правиш за доходи, които си получилa през предходната година. Сега ти правиш декларацията си през 2007 г., но вноските е трябвало да ги направиш през 2006 г.

Това не съм го знаела, значи сега не мога да си намаля данъка?
- Можеш, но за сегашния си доход за 2007 г. За да може човек да се възползва от възможността да си намали данъка, е необходимо всеки месец при получаване на дохода си да прави вноска в пенсионния фонд. Тези вноски може да бъдат направени накуп и в края на годината, но за целта конкретното лице трябва да изчисли брутния си доход.

Значи, ако през ноември изчислиш горе-долу колко е годишният ти доход, ще можеш да си направиш сметка колко да внесеш в пенсионния фонд. А как се доказват направените вноски?
- Или с платежното нареждане, с което си наредила сумата към доброволния фонд, или чрез служебна бележка от самия фонд.

Ако реша да се осигурявам доброволно, мога ли например всеки месец да внасям определена сума, каквато аз си преценя?
- Можеш, вноските, които ти казах за данъка, са само единият вид вноски. Независимо дали ги правиш всеки месец или накуп в края на годината, ти ползваш данъчната преференция, която е в размер на 10% от брутния ти доход. Има обаче хора, които продават имоти, акционерни участия, коли и др. и получават накуп доста големи суми. Тях ги впечатлява възможността, внасяйки парите си при нас, веднъж да получат лихва за периода, в който ние се грижим за парите им, и втори път, че могат да си ги изтеглят по всяко време. Имаме дори пенсионери, които внасят накуп определена сума при нас, и наред с държавната пенсия получават допълнителна пенсия.

А лихвата каква е?
- За миналата година лихвата ни е близо 10%, докато при банковите депозити тя е някъде между 4 и 5%. Интересното е, че лихвата начисляваме ежедневно. Така че, ако например имаш натрупани по сметката си при нас 50 хил. лв. и решиш да си ги изтеглиш днес, сумата която ще получиш, ще е с лихвата до днес. Така че човек не губи нищо. Ние всеки ден изчисляваме стойността на инвестициите, които сме направили, и ако една акция вчера е била 10 лв., а днес е 10.20 лв., тези 20 ст. ще се разпределят още утре по партидите на лицата.

Може ли човек сам да определи размера на пенсията, която да получава?
- Да, лицето може да заяви например, че иска да получава по 200 лв. месечно, докато му се изчерпят парите. В периода, през който то получава пенсията си, също начисляваме лихва. Механизмът в този случай е много прост. По-сложно е, ако това лице поиска да му изплатим натрупаната сума в рамките на определен период, например сумата от 50 хил. лв. за 15 г. Всичко обаче е въпрос на сметки, които прави нашият актюер. Той сяда и пресмята по колко месечно ще трябва да плащаме. Това, което вече веднъж си заявил, не е константна величина, можеш да променяш размера на пенсията, която искаш да получаваш, както и срока, за който да я получаваш. Разбира се, можеш да получаваш и пожизнена пенсия.

Какво означава пожизнена пенсия?
- Лицето получава пенсия до края на живота си. Да се върнем на примера с лицето, което има натрупани 50 хил. лв. по партидата си при нас и заявява, че иска да получава пожизнена пенсия. В този случай въпросният актюер вижда, че конкретната личност е жена и е на 55 г., поглежда в таблиците и вижда, че средната продължителност на живота е 20 г. Тогава той разпределя тези пари така, че сумата от 50 хил. лв. плюс натрупаната доходност да се изчерпи в края на 20 г. Но тъй като пенсията е пожизнена, ако лицето надживее тези 20 г., ние ще трябва да продължим да му изплащаме пенсията в този размер, в който му е определена, независимо че неговите пари са свършили. От таксите, които получаваме за управлението на средствата на осигурените, ние заделяме резерв именно за този вид пенсии. Ако лицето почине през периода, в който трябва да му изплащаме пенсията, неговите наследници получават парите. Тъй като пожизнените пенсии не са изгодни за пенсионните компании, някои от тях не ги предлагат.

И по колко трябва да внасям, за да получа добра пенсия след това?
- Тук финансистите обикновено казват, а колко искаш да получаваш? Моят съвет е да се възползваме най-малкото от данъчното облекчение - тези 10% от брутния доход. За доходите от наем, от продажба на имоти, коли и др. няма облекчения.

Значи на първо време трябва да заделяш в рамките на данъчното облекчение...
- Да, а пък вече в допълнение, ако можеш да заделяш и допълнително, още по-добре. Има и нещо друго, което е важно - тази доходност, лихвата, която начисляваме върху вноските, за които е ползвана данъчна преференция, е освободена от данък, без значение кога я теглиш. Така например, ако имаш натрупани 10 хил. лв., от които 2 хил. лв. са от лихва, тези 2 хил. лв. можеш да си ги теглиш по всяко време, независимо дали си на 35 или 40 г. Имаме осигурени при нас, които, тръгвайки например на почивка, идват и си теглят само лихвата.

Значи за другите се дължи данък?
- Да, ако ги изтеглиш преди навършване на пенсионна възраст, тъй като държавата ти е дала преференцията за пенсия, има еднократен данък от 15%. Но лихвата ти е освободена от налози.

А ако съм навършила пенсионна възраст, пак ли ще има данък?

- От тази година има промяна в закона и ако си навършила пенсионна възраст, независимо че си теглиш парите накуп, няма да платиш данък. До миналата година тези пари се облагаха по скалата за доходите на физическите лица. Промяната беше напарвена с цел да се стимулират хората да правят вноски в доброволни пенсионни фондове.

От значение ли е кога ще се включа в доброволен пенсионен фонд?
- Разбира се, колкото по-рано, толкова по-добре.

А мога ли да кажа в какво искам да вложите парите ми, така че след това да получа и добра доходност?
- В момента не. Но тъй като има хора, които казват, че са склонни да рискуват спестяванията си, но да получат по-висока лихва от тези 10%, или пък други, на които тези 10% им се струват много и не биха желали да поемат съответния риск, може би до средата на годината ще има промяна в закона, който касае нашата дейност - Кодекса за социално осигуряване. Чрез нея ще се даде възможност на осигурените лица да избират профила на инвестициите си. Ние ще можем да предложим на клиентите си три варианта на портфейли, от които те да си изберат най-подходящия за тях.

Тогава е възможно някои хора да разпределят парите си и в трите портфейла.

- Възможно е, но аз подозирам, че по-младите ще рискуват, докато по-възрастните не. И това е нормално, тъй като дори и да има отрицателна доходност в определен период от време, която да доведе до намаляване на натрупаната сума, ако лицето ще прави вноски още дълги години, то ще има време да компенсира загубата. В дългосрочен план лихвата от портфейли, в които по-голямата част е от акции, е по-висока, отколкото тази на портфейли, в които по-голямата част е от облигации.

Мога ли да прехвърля част от парите си или цялата сума на баба ми и дядо ми?

- Има два варианта. При първия вариант ти правиш вноските директно на тяхно име, само че не можеш да ползваш данъчно облекчение. Вторият вариант е да правиш вноски в своя полза, а впоследствие да им прехвърлиш част от парите или цялата сума. Можеш да го направиш, но държавата ще ти удържи 15%, което в известна степен обезмисля начинанието.

Значи вариантът е да изтеглиш лихвите и да им ги дадеш....

- Или да изчакаш да се промени законът. Преди 2002 г. имаше такава възможност, но тогава данъчната администрация заподозря, че това е схема за неплащане на данъци, и се забрани. През тази година отново имаше идея да се премахне забраната и осигурените в доброволен фонд лица да могат да прехвърлят част от парите си или цялата натрупана сума по сметките на родителите си, без да плащат данък, но се реши тази възможност да се разгледа от 2008 г. Аргументът беше, че 2007 г. е първата година, в която България е член на ЕС и ще трябва да направи огромна вноска в евробюджета.

Страната ни вече е член на ЕС, при това положение мога ли да се осигурявам в пенсионен фонд в страна членка на общността?
А как ще се гарантират правата ми?
- Правата ти са гарантирани, ти можеш да се осигуряваш в чуждестранен пенсионен фонд и обратното - чужденци в български пенсионен фонд. Въпросът тук обаче е защо чужденецът да се осигурява в пенсионен фонд у нас и обратното защо ти да го правиш в чужбина. Ако чужденецът работи в България, доходите му се облагат по нашето законодателство и тогава на него му е изгодно да прави вноски при нас, тъй като ще си намали данъка, но ако неговият доход не се облага по нашето законодателство, тогава няма да му е изгодно. По-важното е, че ако днес работиш в България, а утре отидеш да работиш в друга страна членка на ЕС, това, което си правила като вноски в задължителните фондове, ще ти се признава и в другата страна. Например, ако ти започнеш да получаваш пенсия от Германия, оттам ще ти отчетат вноските, които си правила тук. При доброволните фондове механизмът е много прост, ти си запазваш парите независимо дали живееш в Германия или някъде другаде, ние ще ти ги плащаме, където и да се намираш. На практика в страните членки на ЕС пенсионните системи са различни и няма изискване те да бъдат еднакви. Просто трябва да има координация между тях - парите, които получаваш, да не ти се облагат повторно в другата държава.

« назад

начало