Често задавани въпроси

Какво бихте казали на хората, които се колебаят дали да прехвърлят т.нар. "втора пенсия" от частен пенсионен фонд в НОИ, каквато тенденция се наблюдава напоследък?

Какво трябва да знаем за доброволното пенсионно осигуряване по професионални схеми?

Доходност на пенсионните фондове

Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване?

Такси и удръжки за допълнително доброволно пенсионно осигуряване към 15.01.2009 г.

Ще изгубим или ще спечелим, ако сменим сега пенсионния си фонд?

Променена е наредбата за елементите на осигурителния доход

Граждански договори и осигурителни вноски

Самоосигуряващите се сами избират обхвата на осигуряването

Самоосигуряващите се могат да подадат данни в НОИ еднократно
Внасянето на дължимите суми трябва да стане преди декларирането им

Доброволното осигуряване - предвидлива инвестиция

Самоосигуряващите се определят вноските годишно
Новостите в регламента действат от 1 януари

По колко трябва да внасям за добра пенсия?
А колко искаш да получаваш?

Bнocкu се дължат u за неизплатени заплати
Базата не може да падне под минималния осигурителен доход

Промениха се изискванията за данните, подавани в НАП
Измененията са отразени в декларацията “Данни за осигуреното лице”

Какви са условията за пенсиониране през 2007г.?начало