Документи - Устав, Кодекс за етика, Годишни финансови отчети

СТАТУТ И СРОК (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ПИСМЕНИ АКТОВЕ И ПЕЧАТ (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ЧЛЕНСТВО В ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ЦЕЛИ (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯТА (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. ОТГВОРНОСТ (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ОБЩО СЪБРАНИЕ (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

КВОРУМ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

СВИКВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ФИНАСИРАНЕ И СЧЕТОВОДСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.)

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

назад | начало