Контакти

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
гр.София 1000
бул.”Васил Левски” 91, ет.3
тел.: (+359 2) 980-76-45
факс.: (+359 2) 989-08-66
e-mail: baspsc@pension.bg, office@pension.bgначало