Контакти

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
гр.София 1000
ул.”Чумерна ” 12А, ет.2
тел.: (+359 2) 980-76-45
e-mail: office@pension.bg,начало