Книги


Пенсии за бъдещето: Развитие на капиталопокривните системи с индивидуални вноски

Презентации, представени на международния семинар, организиран от FIAP и проведен под същото име  на 28-29 май 2008г. в Лима, Перу.
Повече ...

ФИАП, 2009 г.Капиталовите системи: Ролята им за решаване на пенсионния проблем

Презентации и доклади от международната конференция "Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем", организирана от Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове (FIAP) и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), проведена на 31 май и 1 юни 2007г. във Варна, България.
Повече ...

ФИАП, 2008 г.Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем

Презентации и доклади от международната конференция "Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем", организирана от Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове (FIAP) и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), проведена на 31 май и 1 юни 2007г. във Варна, България

БАДДПО, 2008 г.Статитически справочник "Демография, икономика и социално осигуряване"

Статитическият справочник "Демография, икономика и социално осигуряване" съдържа агрегирама информация за основните демографски, икономически и социални показатели за България за периода 1986 - 2006г.

НОИ, 2007 г.Социалното осигуряване в България през 2006г.

Годишникът представя задължителното обществено осигуряване през седмата година от влизане в сила на законодателния фундамент - Кодексът за задължително обществено осигуряване, преименуван през 2003г. на Кодекс за социално осигуряване. С годишника се публикува открито и прозрачно функционирането на осигурителната система, управлявана от Националния осигурителен институт.

НОИ, 2007 г.Статистически годишник - Пенсии 2006г.

Статистическият годишник съдържа значителна по обем отчетна информация за развитието и състоянието на пенсиите през 2006г., а за редица показатели и за предшевствуващите 2005г., 2004г., 2003г. и 2002г., което дава възможност да се правят съпоставки и изводи за промените, които са настъпили в пенсионното осигуряване през последните години.

НОИ, 2007 г.Сборник статистическа информация за допълнително пенсионно осигуряване 2001 – 2005

Сборникът съдържа официална статистическа информация, характеризираща в най-голяма степен развитието на дейността по допълнителното задължително (II стълб) и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (III стълб) за периода 2001 – 2005г.

БАДДПО, 2006 г.
Укрепването на новите пенсионни системи: Ролята на всеки стълб в разрешаването на пенсионните проблеми

(Презентации, представени на международния семинар“Как да укрепим новите пенсионни системи в Латинска Америка?: Ролята на всеки стълб в разрешаването на пенсионните проблеми”, организиран от FIAP на 19-20 май 2005г.)

“През месец май в гр.Картагена, Колумбия, FIAP организира семинар на тема “Как да укрепим новите пенсионни системи в Латинска Америка?: Ролята на всеки стълб в разрешаването на пенсионните проблеми”, за да анализира реформите в пенсионните системи както и да отговори на отправените критики и забележки, и да определи насоките за бъдещото им усъвършенстване. “
Повече ...

FIAP, 2005 г.
Пенсионната реформа в Източна Европа: настояще и перспективи

(Презентации, представени на международния семинар под същото име, организиран от FIAP на 26-27 май 2004г.)

Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове (FIAP), счете че е подходящо да проведе своята Обща годишна среща и Семинар, наречен “Пенсионната реформа в Източна Европа: настояще и перспективи” в Украйна през месец май 2004г., съдържанието на който е представено в тази книга.
Повече ...

FIAP, 2004 г.
Инвестиране на пенсионните фондове

(Презентации, представени на международния семинар под същото име, организиран от FIAP на 4 ноември 2004г.)

“Като част от нейните стратегически дейности, FIAP счита за подходящо да анализира текущото състояние и перспективите на инвестициите на пенсионните фондове. По тази причина, федерацията организира международен семинар на тема “Инвестиране на пенсионните фондове” на 4 ноември 2004г. в гр.Лима, Перу.”
Повече ...

FIAP, 2004 г.


Страници:

2


начало