Архив новини

PensionsEurope дълбоко притеснена от събитията в България

Свидетели сме на притеснителни промени в система за допълнително пенсионно осигуряване в България. В стремежа си да подобри състоянието на публичните финанси, българското правителство реши да даде възможност на осигурените лица да прехвърлят спестяванията си, натрупани в пенсионен фонд, към държавното обществено осигуряване на разходопокривен принцип. Тези нововъведения поставят под въпрос съществуващия многостълбов пенсионен модел в страната.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.12.2012 г. до 30.12.2014 г. на годишна база

С решение № 50 - УПФ от 30.01.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 2.45 % (две цяло и четиридесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 28.12.2012 г. до 30.12.2014г.

С решение № 51 - ППФ от 30.01.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 2.62 % (две цяло и шестдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5.45 %, а за ППФ съответно е 5.62 %.
Повече »
ОТВОРЕНО ПИСМО от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БAДДПО/

Повече »
Декларация от Международна федерация на дружествата администратори на пенсионни фондове (ФИАП)

Международната федерация на дружествата администратори на пенсионни фондове (ФИАП) би желала да изрази публично своите притеснения относно решението на българското правителство за промяна на пенсионната система, което застрашава функционирането на допълнителното задължително осигуряване на капиталов принцип (2-ри стълб).
Повече »
ДЕСЕТ НЕИСТИНИ ЗА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

Ние, пенсионноосигурителните дружества, управляващи универсални, професионални и доброволни пенсионни фондове в България, се обръщаме с настоящото отворено писмо към Вас и цялата общественост, за да опровергаем някои от разпространяваните напоследък в публичното пространство неистини за пенсионната система у нас. Убедени сме, че това ще е от полза при обсъждането на каквито и да е идеи или законодателни промени, свързани с пенсионноосигурителната система на страната, но най-вече и за българските граждани.
Повече »
Омбудсманът настоява да се чуе и гласът на хората при вземането на решение за регламентиране на избора на осигуряване и за пенсионната реформа

По повод на общественото недоволство от законодателното решение за „Избор на осигуряване”, предвидено в изменението на Кодекса за социално осигуряване (КСО) съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., националният омбудсман изпрати писмо до председателя на Народното събрание, министър-председателя и председателите на парламентарни групи в 43-то Народно събрание.

Цялото прессъобщение можете да прочетете тук.
Повече »
На кого не са нужни пенсионните фондове

Пенсионните фондове и компании са може би най-регулираните, надзиравани и проверявани финансови посредници в страната, пише в свой анализ Николай Майстер.

През последния месец започна усилено говорене по въпроса за ролята, работата и в някакъв аспект за смисъла на частните пенсионни фондове. След скоростното приемане на промените в КСО на 19 декември постфактум се започна търсенето на аргументи за тази промяна. Интересното е, че опорните точки, подготвени за защитниците на промените (основно депутати от мнозинството), бяха основани както на обективни аргументи, така и на странно и едностранно тълкуване на тези параметри, изваждайки някои данни от отчетите или демонстриране на откровено неразбиране на инвестиционната материя, пише в свой анализ Николай Майстер, изпълнителен директор на инвестиционния посредник Intercapital Markets.

Цялата статия можете да прочетете тук.
Повече »
Лесното решение за пенсиите

Най-лесното решение на един проблем е да го прехвърлиш на децата си – те нямат възможност да ти възразят.

Водени от този принцип, експерти ни убеждават колко лошо нещо е осигуряването във втория стълб на пенсионната система в България. И колко по-добре е в Националния осигурителен институт (НОИ) – оттам всеки ще получи пенсия, независимо дали и колко е внасял. Защото "държавата гарантира пенсиите". Освен това, пенсионните фондове работят на загуба и изяждат парите на хората, така че "две пенсии са по-малко от една". А и "унаследяването на средствата в универсален пенсионен фонд (УПФ) е мит", така че дори в това отношение фондовете не дават нищо повече от НОИ.
Цялата статия можете да прочетете тук.
Повече »
Сигнал до Президента на Република България за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване

Внесен е сигнал  от пенсионноосигурителните дружества до Президента на Република България (Вх. No 15-00-9 / 09.01.2015 г.) за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване
Повече »
Сигнал до Омбудсмана на Република България за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване

Внесен е сигнал, подписан от 2600 граждани, до Омбудсмана на Република България (Вх No 122/ 09.01.2015 г.) за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване
Повече »
Страници:

10
начало