Архив новини

Годишните награди „Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината“ бяха връчени на 14 май 2015 г.

На 14 май 2015 г. Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване връчиха традиционните годишни награди „Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината 2014” на тържествена церемония, която се състоя в „Кемпински хотел Маринела“.

За седма поредна година организаторите връчват престижните награди „Застраховател  / Пенсионноосигурително дружество на годината“, превърнали се в едно от най-значимите събития за финансовия и застрахователния сектор.

Победителите бяха определени от експертно жури, съставено от представители на четирите организации.

Тази година бяха връчени награди “Застраховател  / Пенсионноосигурително дружество на годината 2014“ в следните категории:
 - Застраховател на годината – “Общо застраховане”;
 - Застраховател на годината – “Животозастраховане”;
 - Най-динамично развиващо се застрахователно дружество;
 - Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване“;
 - Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“;
 - Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество;

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” връчи отделни специални награди на заслужили експерти за цялостен принос в развитието на българското застраховане и осигуряване.
Част от критериите за оценка на фондацията са кандидатите да имат професионално признати образователни и научно-приложни постижения, да имат значителна обществена ангажираност и принос за развитието на българското застраховане и пенсионно осигуряване като теория и практика, включително в законодателни инициативи, донорски програми, социални практики, подпомагане на академични програми и др.

Медийни партньори на събитието са Bulgaria On Air TV, в-к „Банкер“, в-к „Преса“, в-к „Застраховател прес“, сп. "Мениджър", Klassa.bg.

Повече ...


Публикуван е докладът на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на ПОД и управляваните от тях УПФ и ППФ и прилагането на регулаторната рамка

Повече ...


Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.03.2013 г. до 31.03.2015 г. на годишна база

С решение № 318 - УПФ от 23.04.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 3.72 % (три цяло и седемдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.03.2013 г. до 31.03.2015г.

С решение № 319 - ППФ от 23.04.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 3.51 % (три цяло и петдесет и една стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6.72 %, а за ППФ съответно е 6.51 %.
Повече »
Писмо на БАДДПО относно провеждането на регулаторната политика на КФН

Повече »
Писмо на БАДДПО относно проведения аукцион на ДЦК

Повече »
Писмо на БАДДПО до Временната комисия на НС относно събирането на осигурителните вноски

Повече »
Пенсионните фондове отново предупредиха за проблемите с пенсионната система

Според асоциацията им дискусиите вече три месеца са повърхностни и не засягат промяната в модела

Цялата статия можете да прочетете тук.
Повече »
Писмо на БАДДПО до държавни институции и EIOPA относно публикуваните от КФН данни за доходността на ПФ

Повече »
Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти /резюме/

РЕЗЮМЕ

Замисълът на този доклад на Института за пазарна икономика, иницииран и финансиран от КС2, е да запълни - доколкото е възможно - липсата на обсъждане на ползи и разходи, рискове и последици от промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети през декември 2014 г. В него са взети предвид и предложенията на допълнителни промени в КСО, разпространени от министерството на финансите през януари т.г.

Повече »
Декларация на БАДДПО по повод публикации в Труд и ПИК

Повече »
Страници:

9
начало