Архив новини

Комисията за финансов надзор публикува предварителните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях допълнителни пенсионните фондове за 2013 г.

Повече ...


София Христова: С парите за пенсии можем да строим магистрали

София Христова, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България" АД, пред в-к "Банкеръ".
Повече »
До 7% доход от фондове за втора пенсия

До 7% годишно стига доходността на универсалните пенсионни фондове, показват последните актуални данни на Комисията за финансов надзор.
Фондовете за втора пенсия са успели да докарат на осигурените в тях между 4,12 и 7,56% годишна доходност за периода 31.12.2011 г. - 31.12.2013 г. Това означава, че активите им са се увеличили средноаритметично със 6,01 на сто.

Цялата статия можете да прочетете тук.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2011 г. до 30.12.2013 г. на годишна база

С решение № 75 - УПФ от 21.01.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.22 % (три цяло и двадесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2011 г. до 30.12.2013г.

С решение № 76 - ППФ от 21.01.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.27 % (три цяло и двадесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6.22 %, а за ППФ съответно е 6.27 %.
Повече »
Комисията за финансов надзор публикува резултатите от дейността по ДПО за деветмесечието на 2013г.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2013 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2013 г. по пол и възраст може да намерите тук.


Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2011 г. до 30.09.2013 г. на годишна база

С решение № 766 - УПФ от 14.10.2013 г. се определя минимална доходност в размер на 2.75 % (две цяло и седемдесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2011 г. до 30.09.2013г.

С решение № 767 - ППФ от 14.10.2013 г. се определя минимална доходност в размер на 2.93 % (две цяло и деветдесет и три стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5.75 %, а за ППФ съответно е 5.93 %.
Повече »
БАДДПО участва в консултация на EIOPA относно личните пенсионни планове

БАДДПО изпрати своите отговори по въпросите, включени в консултационния документ на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване - EIOPA относно създаването на единен пазар в областта на личните пенсионни планове.
Повече »
Никола Абаджиев: Пенсията ще стигне 80% от дохода

Никола Абаджиев, председател на БАДДПО, пред вестник "Труд".
Повече »
На 2 август 2013г. Комисията за финансов надзор публикува резултатите от дейността по ДПО за първото полугодие на 2013г.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2013 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2013 г. по пол и възраст може да намерите тук.


На 11 юли 2013 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2011 г. до 28.06.2013 г. на годишна база

С решение № 539 - УПФ от 11.07.2013 г. се определя минимална доходност в размер на 0.47 % (нула цяло и четиридесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2011 г. до 28.06.2013г.

С решение № 540 - ППФ от 11.07.2013 г. се определя минимална доходност в размер на 0.68 % (нула цяло и шестдесет и осем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.47 %, а за ППФ съответно е 3.68 %.
Повече »
Страници:

9
начало