Архив новини

България: Възможността за избор на хората е потвърдена

Плановете за ограничаване на възможността за прехвърляне между капиталовата система и първия стълб отпаднаха, установява Барбара Отава.
Повече »
БАДДПО бе приета за редовен член на международната организация PensionsEurope

На 5 ноември 2015 г. в Брюксел се проведе Генералната асамблея на членовете на международната организация PensionsEurope. На нея Българската ассоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ бе приета за редовен член на тази международна европейска организация на пенсионните фондове.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2013 г. до 30.09.2015 г. на годишна база

С решение № 847 - УПФ от 28.10.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 0.25 % (нула цяло двадесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2013 г. до 30.09.2015г.

С решение № 848 - ППФ от 28.10.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 0.51 % (нула цяло петдесет и една стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.25 %, а за ППФ съответно е 3.51 %.
Повече »
БАДДПО получи отговор от НОИ на писмото си относно предложението за сключване на договор между НОИ и БАДДПО

На 14.09.20105 г. е получен отговор от г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен инстиут /НОИ/, на внесено писмо от БАДДПО относно предложение за сключване на договор между НОИ и БАДДПО.
Повече »
Внесено е писмо на БАДДПО до управителя на НОИ относно предложение за сключване на договор между НОИ и БАДДПО

На 10.09.2015 г. Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ внесе писмо до г-н Бисер Петков - управител на Националния осигурителен институт /НОИ/ относно проект на договор за уреждане взаимоотношенията между НОИ и пенсионноосигурителните дружества /ПОД/ във връзка с прехвърлянето на средствата на лицата по §51, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО), обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 15.08.2015 г.
Повече »
Омбудсманът е сезиран за местенето от частен фонд в НОИ

338 души искат Конституционният съд да отмени промените в Кодекса за социално осигуряване

Цялата статия можете да прочетете тук.
Повече »
Внесено е становище на БАДДПО по проект на МФ за ПМС за приемане на Наредба за реда и избор на осигуряване ...

Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.06.2013 г. до 30.06.2015 г. на годишна база

С решение № 595 - УПФ от 20.07.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 2 % (две цяло на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 28.06.2013 г. до 30.06.2015г.

С решение № 596 - ППФ от 20.07.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 2,10 % (две цяло и десет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5 %, а за ППФ съответно е 5,10 %.
Повече »
"Демократичният избор" обратната страна на истината - II част

г-н Никола Абаджиев - председател на БАДДПО, пред в."Застраховател прес"
Повече »
"Демократичният избор" обратната страна на истината - I част

г-н Никола Абаджиев - председател на БАДДПО, пред в."Застраховател прес".

II част
Повече »
Страници:

8
начало