Архив новини

Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.09.2012 г. до 30.09.2014 г. на годишна база

С решение № 891 - УПФ от 14.10.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.09.2012 г. до 30.09.2014г.

С решение № 892 - ППФ от 14.10.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.25 % (три цяло и двадесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5.96 %, а за ППФ съответно е 6.25 %.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.06.2012 г. до 30.06.2014 г. на годишна база

С решение № 647 - УПФ от 14.07.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.99 % (три цяло и деветдесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.06.2012 г. до 30.06.2014г.

С решение № 648 - ППФ от 14.07.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 4.24 % (четири цяло и двадесет и четири стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6.99 %, а за ППФ съответно е 7.24 %.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.03.2012 г. до 31.03.2014 г. на годишна база

С решение № 395 - УПФ от 15.04.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.29 % (три цяло и двадесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.03.2012 г. до 31.03.2014г.

С решение № 396 - ППФ от 15.04.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.82 % (три цяло и осемдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6.29 %, а за ППФ съответно е 6.82 %.
Повече »
На 26 март 2014г. БАДДПО участва със свои представители в организираната от ЕК конференция “Бъдещето на пенсиите в Европа: Равносметка и поглед напред две години след Бялата книга”.

Това беше най-мащабното събитие за пенсиите, организирано през тази година. Трите основни панела бяха председателствани от съответния еврокомисар:

1.    Laszlo Andor откри конференцията и представи дискусията относно балансирането на периодите на осигуряване и получаване на пенсия.
2.    Michel Barnier се фокусира върху приноса на допълнителните спестявания за осигуряване на сигурни и адекватни пенсионни доходи.
3.    Olli Rehn разгледа връзката между пенсионните реформи и устойчивите публични финанси.

В допълнение, четвърти панел отвори дискусия относно дългосрочното бъдеще на пенсионното осигуряване в ЕС, както и за това как пенсионните системи биха могли по най-добър начин да са в услуга на бъдещите поколения европейци.


КФН публикува постигнатите инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2009 - 2013 г.

Повече »
Комисията за финансов надзор публикува резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2013 г.

Повече ...


Комисията за финансов надзор публикува предварителните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях допълнителни пенсионните фондове за 2013 г.

Повече ...


София Христова: С парите за пенсии можем да строим магистрали

София Христова, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България" АД, пред в-к "Банкеръ".
Повече »
До 7% доход от фондове за втора пенсия

До 7% годишно стига доходността на универсалните пенсионни фондове, показват последните актуални данни на Комисията за финансов надзор.
Фондовете за втора пенсия са успели да докарат на осигурените в тях между 4,12 и 7,56% годишна доходност за периода 31.12.2011 г. - 31.12.2013 г. Това означава, че активите им са се увеличили средноаритметично със 6,01 на сто.

Цялата статия можете да прочетете тук.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2011 г. до 30.12.2013 г. на годишна база

С решение № 75 - УПФ от 21.01.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.22 % (три цяло и двадесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2011 г. до 30.12.2013г.

С решение № 76 - ППФ от 21.01.2014 г. се определя минимална доходност в размер на 3.27 % (три цяло и двадесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6.22 %, а за ППФ съответно е 6.27 %.
Повече »
Страници:

8
начало