Архив новини

Писмо на БАДДПО относно провеждането на регулаторната политика на КФН

Повече »
Писмо на БАДДПО относно проведения аукцион на ДЦК

Повече »
Писмо на БАДДПО до Временната комисия на НС относно събирането на осигурителните вноски

Повече »
Пенсионните фондове отново предупредиха за проблемите с пенсионната система

Според асоциацията им дискусиите вече три месеца са повърхностни и не засягат промяната в модела

Цялата статия можете да прочетете тук.
Повече »
Писмо на БАДДПО до държавни институции и EIOPA относно публикуваните от КФН данни за доходността на ПФ

Повече »
Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти /резюме/

РЕЗЮМЕ

Замисълът на този доклад на Института за пазарна икономика, иницииран и финансиран от КС2, е да запълни - доколкото е възможно - липсата на обсъждане на ползи и разходи, рискове и последици от промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети през декември 2014 г. В него са взети предвид и предложенията на допълнителни промени в КСО, разпространени от министерството на финансите през януари т.г.

Повече »
Декларация на БАДДПО по повод публикации в Труд и ПИК

Повече »
Декларация на БАДДПО по повод публикации в електронни и печатни издания, собственост на издателство Икономедия

Повече »
PensionsEurope дълбоко притеснена от събитията в България

Свидетели сме на притеснителни промени в система за допълнително пенсионно осигуряване в България. В стремежа си да подобри състоянието на публичните финанси, българското правителство реши да даде възможност на осигурените лица да прехвърлят спестяванията си, натрупани в пенсионен фонд, към държавното обществено осигуряване на разходопокривен принцип. Тези нововъведения поставят под въпрос съществуващия многостълбов пенсионен модел в страната.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.12.2012 г. до 30.12.2014 г. на годишна база

С решение № 50 - УПФ от 30.01.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 2.45 % (две цяло и четиридесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 28.12.2012 г. до 30.12.2014г.

С решение № 51 - ППФ от 30.01.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 2.62 % (две цяло и шестдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5.45 %, а за ППФ съответно е 5.62 %.
Повече »
Страници:

6
начало