Архив новини

БАДДПО бе приета за редовен член на международната организация PensionsEurope

На 5 ноември 2015 г. в Брюксел се проведе Генералната асамблея на членовете на международната организация PensionsEurope. На нея Българската ассоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ бе приета за редовен член на тази международна европейска организация на пенсионните фондове.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2013 г. до 30.09.2015 г. на годишна база

С решение № 847 - УПФ от 28.10.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 0.25 % (нула цяло двадесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2013 г. до 30.09.2015г.

С решение № 848 - ППФ от 28.10.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 0.51 % (нула цяло петдесет и една стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.25 %, а за ППФ съответно е 3.51 %.
Повече »
БАДДПО получи отговор от НОИ на писмото си относно предложението за сключване на договор между НОИ и БАДДПО

На 14.09.20105 г. е получен отговор от г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен инстиут /НОИ/, на внесено писмо от БАДДПО относно предложение за сключване на договор между НОИ и БАДДПО.
Повече »
Внесено е писмо на БАДДПО до управителя на НОИ относно предложение за сключване на договор между НОИ и БАДДПО

На 10.09.2015 г. Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ внесе писмо до г-н Бисер Петков - управител на Националния осигурителен институт /НОИ/ относно проект на договор за уреждане взаимоотношенията между НОИ и пенсионноосигурителните дружества /ПОД/ във връзка с прехвърлянето на средствата на лицата по §51, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО), обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 15.08.2015 г.
Повече »
Омбудсманът е сезиран за местенето от частен фонд в НОИ

338 души искат Конституционният съд да отмени промените в Кодекса за социално осигуряване

Цялата статия можете да прочетете тук.
Повече »
Внесено е становище на БАДДПО по проект на МФ за ПМС за приемане на Наредба за реда и избор на осигуряване ...

Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.06.2013 г. до 30.06.2015 г. на годишна база

С решение № 595 - УПФ от 20.07.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 2 % (две цяло на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 28.06.2013 г. до 30.06.2015г.

С решение № 596 - ППФ от 20.07.2015 г. се определя минимална доходност в размер на 2,10 % (две цяло и десет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5 %, а за ППФ съответно е 5,10 %.
Повече »
"Демократичният избор" обратната страна на истината - II част

г-н Никола Абаджиев - председател на БАДДПО, пред в."Застраховател прес"
Повече »
"Демократичният избор" обратната страна на истината - I част

г-н Никола Абаджиев - председател на БАДДПО, пред в."Застраховател прес".

II част
Повече »
Годишните награди „Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината“ бяха връчени на 14 май 2015 г.

На 14 май 2015 г. Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване връчиха традиционните годишни награди „Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината 2014” на тържествена церемония, която се състоя в „Кемпински хотел Маринела“.

За седма поредна година организаторите връчват престижните награди „Застраховател  / Пенсионноосигурително дружество на годината“, превърнали се в едно от най-значимите събития за финансовия и застрахователния сектор.

Победителите бяха определени от експертно жури, съставено от представители на четирите организации.

Тази година бяха връчени награди “Застраховател  / Пенсионноосигурително дружество на годината 2014“ в следните категории:
 - Застраховател на годината – “Общо застраховане”;
 - Застраховател на годината – “Животозастраховане”;
 - Най-динамично развиващо се застрахователно дружество;
 - Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване“;
 - Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“;
 - Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество;

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” връчи отделни специални награди на заслужили експерти за цялостен принос в развитието на българското застраховане и осигуряване.
Част от критериите за оценка на фондацията са кандидатите да имат професионално признати образователни и научно-приложни постижения, да имат значителна обществена ангажираност и принос за развитието на българското застраховане и пенсионно осигуряване като теория и практика, включително в законодателни инициативи, донорски програми, социални практики, подпомагане на академични програми и др.

Медийни партньори на събитието са Bulgaria On Air TV, в-к „Банкер“, в-к „Преса“, в-к „Застраховател прес“, сп. "Мениджър", Klassa.bg.

Повече ...


Страници:

5
начало