Архив новини

Много хора пoдpитвaт пенсионния модел
Aкo нямаше реформа, щяхме да плащаме пенсиите първо на 2-3 месеца, а после в натура

в-к "Сега" 12 февруари 2007г.

Хубавото време като че ли по странен начин помогна пенсионната реформа отново да застане в центъра на вниманието. Тъжно е обаче, че до ден днешен, вече 8 г. от старта на реформата, няма сериозен анализ на нейния ход.
Повече »
До 18,9 на сто доходност от пенсионен фонд

в-к “24 часа”, 12 февруари 2007г.

Между 3,23 и 18,94% доходност постигнаха пенсионните фондове през 2006 г. Това сочат предварителните резултати на Комисията за финансов надзор за миналата година.
Повече »
Лидия Шулева :
Солидарните пенсии се провалят, тече национализация

в-к "24 часа", 12 февруари 2007г.

Призовавам за дебат по реформата. Вариантите са: пари идват от работещите и бизнеса или от всички с ДДС на „хляба и сиренето"
Повече »
Едва 18% се осигуряват за трета пенсия

Insurance.bg, 8 февруари 2007г.

Активите в пенсионния бранш минаха милиард и половина лева
Близо 250 000 души са избрали пенсионен фонд за първи път през 2006 година. Основната част от тях са регистрирани в универсалните фондове.
Прочетете цялата статия тук.


Пазарната пенсия

в-к "Капитал", 3-9 февруари 2007г.

Вторият пенсионен стълб е комбинация между задължителната държавна събираемост и капиталовите печалби от инвестираните средства

Прочетете цялата статия тук.


(Не)сигурната държавна пенсия
Демографските проблеми и сивата икономика подлагат на натиск държавната пенсионна система

в-к Капитал, 27 януари – 2 февруари 2007г.

Целта на всеки човек е след пенсиониране да не загуби стандарта си на живот. Счита се, че за постигане на тази цел е нужно запазване на около 70 процента от заплатата преди пенсиониране.
Повече »
Социалната политика в началото на годината

Преглед на стопанската политика, Брой 310, 26 януари 2007г., Институт за пазарна икономика

През седмицата се случиха няколко събития, които са свързани със социалната политика на правителството. Министърът на труда и социалната политика Масларова, беше принудена да отблъсква атаките на различни групи за по-високи заплати и пенсии, и за момента изглежда, че няма да бъдат извършени допълнителни разходи над предвидените за тях.

Прочетете цялата статия тук.


Частните пенсионни фондове с поглед към общините

в-к “Банкеръ”, 20-26 януари 2007г.

Пенсионните фондове посрещнаха новата 2007 г. почти като в приказката „вода гази - жаден ходи". След последното прекрояване на Кодекса за социално осигуряване (КСО), направено в края на миналата година, режимът за инвестициите на набраните в дружествата средства, поне „на хартия", беше либерализиран.
Повече »
Комисията за финансов надзор прие Указания за прилагане на чл.7, ал.1 и 2 от Наредба № 9 от 19.11.2003г.

Указания за прилагане на чл.7, ал.1 и 2 от Наредба № 9 на КФН от 19.11.2003г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионно-осигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

При прилагането на чл. 7, ал. 1 от наредбата пенсионноосигурителните дружества следва да извършват последваща оценка на облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, по среднопретеглената нетна цена на сключените с тях сделки за предходния работен ден, обявена в борсовия бюлетин, към която добавят дължимия лихвен купон към датата на извършване на оценката.
При прилагането на чл. 7, ал. 2 от наредбата пенсионноосигурителните дружества следва да извършват последваща оценка на облигациите по най-високата нетна цена "купува" от поръчките за ценни книжа от съответната емисия, които са активни към края на търговската сесия на фондовата борса за предходния работен ден, към която добавят дължимия лихвен купон към датата на извършване на оценката.
С оглед еднозначното тълкуване на израза „дължимия лихвен купон към датата наизвършване на оценката”, пенсионноосигурителните дружества добавят към обявената в борсовия бюлетин среднопретеглена нетна цена или най-висока нетна цена "купува" на облигациите, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, лихвата, натрупана до деня на извършване на оценката. Последният ден, за който следва да бъде добавена натрупаната лихва е предходният работен ден на деня, в който се извършва оценката.
Източник при определяне на размера на натрупаната лихва е съответният борсов бюлетин.

Указанието е прието с решение по протокол № 1 от 05.01.2007 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.


Комисията за финансов надзор утвърди технически лихвен процент в размер на 3 (три) на сто.

С решение № 1227 – ПОД / 29.12.2006 г. заместник председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление “осигурителен надзор” на основание на чл.6, ал.3 от Наредба № 19 от 08.12.2004г. и на основание на чл.17, ал.1, т.5 от Закона за Комисията за финансов надзор утвърди технически лихвен процент в размер на 3 (три) на сто, който да се прилага от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2006г.


Страници:


29начало