Архив новини

На 8 октомври 2007 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г. на годишна база.

С решение № 1265 - УПФ от 08.10.2007 г. се определя минимална доходност в размер на 7.73 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г.

С решение № 1266 - ППФ от 08.10.2007 г. се определя минимална доходност в размер на 8.25 % на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.


Станислав Димитров: Вноската за доброволно осигуряване е инвестиция, не само спестяване

в-к "Дневник", 23 август 2007г.

Пенсионните дружества имат проблем с намирането на качествени инвестиции, казва изпълнителният директор на ПОД "ДСК-Родина"

Прочетете цялото интервю тук.


Важната роля на пенсионните фондове

Industry Watch, в."Дневник", 17 август 2007г.

За годината до юни 2007г. нетните активи на пенсионите фондове са се увеличили с 46.7% като тенденцията е към значително ускоряване на растежа и в трите сегмента. Агрегираните данни на Комисията за финансов надзор показват, че пенсионните спестявания се разширяват до 1.85 млрд. лв. през първото полугодие, а коефициентът на проникване достига 3.5% от БВП.


Комисията за финансов надзор публикува данните за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване към 30.06.2007г.

Комисията за финансов надзор публикува данните за резултатите от дейността по допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2007г. Общият брой на осигурените лица в трите вида допълнителни фондове - универсални, професионални и доброволни е 3 299 451 души, а нетните активи на тези фондове имат ръст от 46.73 на сто и възлизат на 1 852 091 хил.лв.

За подробна информация моля, натиснете тук.


Плосък данък с екстри

в."Дневник", 06 август 2007г.

От следващата година минималната работна заплата ще е 220 лв. вместо досегашните 180 лв., а нормативно признатите разходи на свободните професии ще са поне 25 на сто. Ще има еднократни компенсации на заплатите в бюджетния сектор, но и отпадане на необлагаемия минимум за доходите на физическите лица, който сега е 200 лв.

Прочетете цялата статия тук.


Плосък данък: Как да се реши проблемът с необлагаемия минимум?

Tax & Spending Watch, 4 август 2007г.

Както разбрахме, едновременно с въвеждането на плосък данък от 10% правителството планира да премахне необлагаемия минимум. То, също така, ще намали и осигурителната тежест с 3%.

Прочетете цялата статия тук.


Истинският нисък плосък данък
Намалението на осигуровките не бива да се забравя

Capital.bg/blogs, 04 август 2007г.

Както разбрахме, едновременно с въвеждането на плосък данък от 10% правителството планира да премахне необлагаемия минимум. То, също така, ще намали и осигурителната тежест с 3%. Така, плоският данък и намалението на осигуровките водят до спад на данъчното бреме, а премахването на необлагаемия минимум е насочено в обратната посока.

Прочетете цялата статия тук.


Какво му е на плоския данък?
Засегнатите от данъчната реформа поставиха много въпросителни

в."Капитал", 04-10 август 2007г.

От некомпетентност или умишлено, правителството за малко да компрометира идеята на плоския данък.

Прочетете цялата статия тук.


Неравният път на равния данък
Как се стигна до решението на коалицията да въведе десятък

в."Капитал", 04-10 август 2007г.

През 2005 г. най-често говорехме за плосък данък, а правителството намали осигуровките. Тази година най-често говорим за намаление на осигуровките, а управляващите решиха да въведат плосък данък.

Прочетете цялата статия тук.


Страници:


24начало