Архив новини

Доброволна пенсионна (р)еволюция

в-к “Банкеръ”, 19 юли 2008г.

Времето е подходящо за въвеждането на мултифондовете.
Повече »
Никола Абаджиев: Има условия вноската към универсалните фондове да бъде увеличена

в-к "Дневник", 16 юли 2008г.

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в-к "Дневник".
Прочетете цялото интервю тук.


На 7 юли 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2006 г. до 30.06.2008 г. на годишна база

С решение № 710 - УПФ от 07.07.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 4.04 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2006 г. до 30.06.2008 г.

С решение № 711 - ППФ от 07.07.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 3.76 % на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
В края на май допълнителните доброволни пенсионни фондове отново постигат положителна доходност от инвестирането на средствата на осигурените лица

Според данни на Комисията за финансов надзор, за периода 30 април - 30 май 2008г. всички допълнителни доброволни пенсионни фондове /ДПФ/ управлявани от пенсионноосигурителните дружества /ПОД/ са постигнали положителна доходност от своята инвестиционна дейност. Действащите на българския пазар девет доброволни пенсионни фонда са постигнали средна доходност в размер на 1,86 %. Постигнатата най-висока доходност е 4,35 %, а най-ниската е 0,73 %. Шест от ДПФ бележат ръст спрямо предходния период от 1% до 2%.


С пари за пенсия да строим магистрала “Тракия”

в-к “Труд”, 29 май 2008г.

Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК  “Доверие” АД, пред в-к "Труд".
Повече »
Броят на осигурените лица сменили своя допълнителен пенсионен фонд през първото тримесечие на 2008г. намалява

Според публикуваните данни на Комисията за финансово надзор /КФН/, през първото тримесечие 2008 г. броят на прехвърлилите се от един в друг допълнителен пенсионен фонд е 20 037 осигурени лица, което е 10,76 на сто по-малко от броя на прехвърлилите се през четвъртото тримесечие на 2007 г., когато те са били 22 454 лица. Статистиката показва, че относителната част на лицата, променили досегашния си фонд е най-голям за професионалните фондове – 0,93 на сто, а най-малък за доброволните фондове – 0,05 на сто. При универсалните фондове тази част е 0,67 на сто. Показателно е че общия относителния дял на лицата, променили участието си за всички фондове възлиза на едва 0,58 на сто.
Друга характеристика на процеса на упражняване от осигурените лица на правото им да се прехвърлят по своя преценка от един в друг фонд е сумата на прехвърлените им средства. За първото тримесечие на 2008 г. общата сума на тези средства е 15, 068 млн.лв., което в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007г. е с 556 хил. лв. по-малко или намаление с 3,56 на сто.


Над 1 милион пенсии ще бъдат увеличени от октомври. В бъдеще сребърният фонд може да поеме част от ангажиментите на държавата като осигурител

в-к "Сега", 27 май 2008г.

Йордан Христосков, Управител на Националния осигурителен институт, пред в-к "Сега".

Прочетете цялото интервю тук.


Сегашните млади ще взимат 2000 лв. пенсия

в-к "Сега", 20 май 2008г.

Даниела Петкова, Гл. изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД, пред в-к "Сега".

Прочетете цялото интервю тук.


Никола Абаджиев: България е лидер в реформите на пенсионното осигуряване - част III

в-к "Застраховател прес", 16 - 30 април 2008г.

Никола Абаджиев - председател на БАДДПО, пред в-к "Застраховател прес"
Повече »
Формираме балансиран инвестиционен портфейл, гарантиращ добра доходност при висока степен на сигурност

в-к "Застраховател прес", 16 - 30  април 2008г.

Андрей Шотов, председател на Съвета на директорите на Пенсионноосигирително дружество "Бъдеще" АД, пред в-к "Застраховател прес".
Повече »
Страници:


24начало