Архив новини

Броят на осигурените лица сменили своя допълнителен пенсионен фонд през първото тримесечие на 2008г. намалява

Според публикуваните данни на Комисията за финансово надзор /КФН/, през първото тримесечие 2008 г. броят на прехвърлилите се от един в друг допълнителен пенсионен фонд е 20 037 осигурени лица, което е 10,76 на сто по-малко от броя на прехвърлилите се през четвъртото тримесечие на 2007 г., когато те са били 22 454 лица. Статистиката показва, че относителната част на лицата, променили досегашния си фонд е най-голям за професионалните фондове – 0,93 на сто, а най-малък за доброволните фондове – 0,05 на сто. При универсалните фондове тази част е 0,67 на сто. Показателно е че общия относителния дял на лицата, променили участието си за всички фондове възлиза на едва 0,58 на сто.
Друга характеристика на процеса на упражняване от осигурените лица на правото им да се прехвърлят по своя преценка от един в друг фонд е сумата на прехвърлените им средства. За първото тримесечие на 2008 г. общата сума на тези средства е 15, 068 млн.лв., което в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007г. е с 556 хил. лв. по-малко или намаление с 3,56 на сто.


Над 1 милион пенсии ще бъдат увеличени от октомври. В бъдеще сребърният фонд може да поеме част от ангажиментите на държавата като осигурител

в-к "Сега", 27 май 2008г.

Йордан Христосков, Управител на Националния осигурителен институт, пред в-к "Сега".

Прочетете цялото интервю тук.


Сегашните млади ще взимат 2000 лв. пенсия

в-к "Сега", 20 май 2008г.

Даниела Петкова, Гл. изпълнителен директор на ПОК "Доверие" АД, пред в-к "Сега".

Прочетете цялото интервю тук.


Никола Абаджиев: България е лидер в реформите на пенсионното осигуряване - част III

в-к "Застраховател прес", 16 - 30 април 2008г.

Никола Абаджиев - председател на БАДДПО, пред в-к "Застраховател прес"
Повече »
Формираме балансиран инвестиционен портфейл, гарантиращ добра доходност при висока степен на сигурност

в-к "Застраховател прес", 16 - 30  април 2008г.

Андрей Шотов, председател на Съвета на директорите на Пенсионноосигирително дружество "Бъдеще" АД, пред в-к "Застраховател прес".
Повече »
На 7 април 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2006 г. до 31.03.2008 г. на годишна база

С решение № 436 - УПФ от 07.04.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 4.89 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2006 г. до 31.03.2008 г.

С решение № 437 - ППФ от 07.04.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 4.82 % на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Таванът на пенсиите стои по политически причини

в-к “Кеш”, 28 март 2008г.

Летците поведоха бунта срещу системата, подкрепиха ги миньорите
Повече »
Апостол Апостолов: Логично е българските банки в Македония да създадат и пенсионноосигурителни дружества

в-к "Застраховател прес", 26 март - 16 април 2008г.

Апостол Апостолов, председател на Комисията за финансов надзор, пред в-к "Застаховател прес".
Повече »
Бисер Петков: Много страни се учиха от нашия опит

в-к "Застраховател прес", 26 март - 16 април 2008г.

Бисер Петков, заместник - председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", пред в-к "Застаховател прес".
Повече »
Страници:


21начало