Архив новини

На 29 август 2008г. Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, утвърди нови „Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества

Изискванията ще влязат в сила от 01.10.2008 г. като от същата дата се отменят сега действащите Изисквания.
Нов момент в Изискванията е, че подробно се регламентират принципите и показателите, които пенсионноосигурителните дружества трябва да съблюдават при определяне и оповестяване на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на активите на пенсионните фондове. При оповестяване на инвестиционните резултати пенсионноосигурителните дружества са длъжни наред с показателите за постигнатата доходност от управлението на активите на съответния пенсионен фонд  да предоставят информация и   за равнището на инвестиционния риск (стандартно отклонение на доходността и коефициент на Шарп).

Вижте пълният текст на Изискванията тук.


Излезе от печат на български език книгата "Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем"

Излезе от печат на български език книгата "Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем",  съдържаща всички презентации и доклади изнесени на международната конференция, проведена на 31 май и 1 юни 2007г. във Варна, България, при участието на представители на 38 страни от целия свят.

Цената на книгата е 15 лв. с ДДС.
Може да се поръча в офиса на БАДДПО на тел. 02/980-76-45, 02/ 989-08-66 и на e-mail: baspsc@cablebg.net.
Доставката с куриер или по пощата е с наложен платеж и за сметка на получателя. Може да се закупи и на място в офиса на БАДДПО.

Интересът към пенсионното осигуряване ще се засили с наближаване на срока за плащане

Insurance.bg, 23 юли 2008г.

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” пред Insurance.bg
Повече »
Мултифондовете - шанс за пенсионната система

в-к "Пари", 21 юли 2008г.

Деветте фонда управляват близо 640 млн. лв., до 2009 г. се очакват още 160 млн. лв.

Промените ще стимулират развитието на третия стълб

Всеки сам ще си носи отговорността

Чакаме ги с нетърпение

Колкото по-рано, толкова по-добре
 
Хората решават според риска

Доброволна пенсионна (р)еволюция

в-к “Банкеръ”, 19 юли 2008г.

Времето е подходящо за въвеждането на мултифондовете.
Повече »
Никола Абаджиев: Има условия вноската към универсалните фондове да бъде увеличена

в-к "Дневник", 16 юли 2008г.

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в-к "Дневник".
Прочетете цялото интервю тук.


На 7 юли 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2006 г. до 30.06.2008 г. на годишна база

С решение № 710 - УПФ от 07.07.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 4.04 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2006 г. до 30.06.2008 г.

С решение № 711 - ППФ от 07.07.2008 г. се определя минимална доходност в размер на 3.76 % на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
В края на май допълнителните доброволни пенсионни фондове отново постигат положителна доходност от инвестирането на средствата на осигурените лица

Според данни на Комисията за финансов надзор, за периода 30 април - 30 май 2008г. всички допълнителни доброволни пенсионни фондове /ДПФ/ управлявани от пенсионноосигурителните дружества /ПОД/ са постигнали положителна доходност от своята инвестиционна дейност. Действащите на българския пазар девет доброволни пенсионни фонда са постигнали средна доходност в размер на 1,86 %. Постигнатата най-висока доходност е 4,35 %, а най-ниската е 0,73 %. Шест от ДПФ бележат ръст спрямо предходния период от 1% до 2%.


С пари за пенсия да строим магистрала “Тракия”

в-к “Труд”, 29 май 2008г.

Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК  “Доверие” АД, пред в-к "Труд".
Повече »
Страници:


20начало