Архив новини

Банката за развитие може да издава облигации за финансиране на проекти

в-к “Дневник”, 10 февруари 2009г.

Българска банка за развитие (ББР) да издава облигационни емисии, които да се поемат от пенсионните фондове и с набраните средства да се финансират проекти в различни сфери на икономиката като инфраструктура, енергетика, възнобновяеми източници. Това е допълнителен инструмент за осигуряване на ресурс за инвестиции в икономиката в условия на свито кредитиране заради глобалната криза.

Прочетете цялата статия тук.
Повече »
На 14 януари 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.12.2006 г. до 30.12.2008 г. на годишна база

С решение № 53 - УПФ от 14.01.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -6.98 % (минус шест цяло и деветдесет и осем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.12.2006 г. до 30.12.2008 г.

С решение № 54 - ППФ от 14.01.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -8.51 % (минус осем цяло и петдесет и една стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Бисер Петков: Пенсионните фондове като цяло реагираха адекватно на кризата

в-к “Дневник”, 14 януари 2009г.

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” пред в-к "Дневник".
Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
Комисията за финансов надзор утвърди технически лихвен процент в размер на 2.8 на сто на годишна база и биометрични таблици за смъртност

С решение № 1620 – ПОД / 20.12.2008 г. заместник председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление “Осигурителен надзор” на основание на чл.6, ал.3 от Наредба № 19 от 08.12.2004г. и на основание на чл.17, ал.1, т.5 от Закона за Комисията за финансов надзор утвърди технически лихвен процент в размер на 2.8 на сто на годишна база и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от пенсионноосигурителните дружества, управляващи универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2008г.


Доходността на пенсионните фондове трябва да се оценява в дългосрочен план

През последните месеци се наблюдаваше сериозно понижение на доходността на пенсионните фондове в резултат на негативните тенденции на външните и вътрешни фондови пазари.

Прочетете целият текст тук.


Вместо да чакат пенсия, купуваха бални рокли

в-к "24 часа", 13 ноември 2008г.

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в-к "24 часа".
Повече »
Декларации относно проектозакона на аржентинското правителство за национализиране на частните пенсионни фондове

Декларация на FIAP

Декларация на FIAP - допълнение

Декларация на председателя на UAFJP (Арженстинска асоциация на администраторите на пенсионни фондове), Себастиан Пайа


Писмо от г-н Гилермо Артур до членовете на FIAP

Поради появилите се напоследък в медиите съмнения и коментари, че чилийската система изпитва проблеми, бих желал да представя на Вашето внимание някои проучвания, направени от специалисти в тази област, които доказват, че чилийската система за индивидуално пенсионно осигуряване, която бе въведена през 1981 г. и вече има 27-годишна история, функционира добре.
Повече »
Когато парите за пенсии свършат

в-к “Капитал” 11 октомври 2008г.

Сребърният фонд е само малка стъпка за решаване на проблемите в осигуряването
Прочетете цялата статия тук.
Повече »
Солидарна (без)отговорност

в-к “Капитал” 11 октомври 2008г.

И европейските държави създават резервни пенсионни фондове
Прочетете цялата статия тук.
Повече »
Страници:


19начало