Архив новини

На 19 октомври 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2008 г. до 30.09.2010 г. на годишна база

С решение № 665 - УПФ от 19.10.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -2.49 % (минус две цяло и четиридесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2008г. до 30.09.2010г.

С решение № 666 - ППФ от 19.10.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -3.14 % (минус три цяло и четиринадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
БАДДПО прие Становище по предложения за промени в пенсионната система, свързани с дейността на професионалните пенсионни фондове.

УС на БАДДПО единодушно прие Становище на БАДДПО относно, обсъжданите /неофициално/ в Националния съвет за тристранно сътрудничество и публикувани в средствата за масова информация, предложения за промени в пенсионната система, свързани с дейността на професионалните пенсионни фондове от ІІ стълб. Поводът за приемането на това становище са, появилите се в средствата за масова информация, публикации и изказвания, които на практика поставяха под съмнение досегашната дейност на професионалните пенсионни фондове и се посочваше, че вече е постигнато съгласие за прекратяване на тяхната дейност, за прехвърляне на активите им в НОИ и насочване на бъдещите осигурителни вноски също към НОИ. Сериозността на въпроса, последствията, до които според ще доведат подобни решения или действия, принудиха БАДДПО без отлагане да предостави необходимата информация и да изразим своите позиции, пред министър-председателя на Р. България - господин г-н Бойко Борисов, а заедно с това на вицепремиера и министър на финансите г-н Симеон Дянков, на министъра на труда и социалната политика, на членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и на други държавни и обществени институции имащи отношение към пенсионно осигурителната дейност в страната, а чрез медиите и на широката общественост. Заедно с това при необходимост становището ще се предостави на Европейската комисия, на някои други международни институции, като МВФ и Световната банка, при чието сътрудничество се изгради сегашния пенсионен модел на страната.

Становището на БАДДПО можете да прочетете тук.


На 2.09.2010г. във Варшава ще се проведе работна среща на Софийската Ад-Хок група на страните от Централна и Източна Европа

Повече ...


Печалбата на пенсионните дружества се повишава с 28%. Активите на сектора са се увеличили с почти 30% на годишна база.

Общата нетна печалба на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване се е увеличила с 27.95% през първото полугодие на 2010 г., показват изчисленията на в. „Пари” на база данни на Комисията за финансов надзор. Общият положителен резултат на сектора достига 10.5 млн. лв. спрямо 8.2 млн. лв. за съпоставимия период на миналата година.
Повече »
На 5 август 2010г. Управление "Осигурителен надзор" публикува резултатите от дейността по ДПО за първото полугодие на 2010г.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2010 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2010 г. по пол и възраст може да намерите тук.


Модернизацията ще стабилизира създадения пенсионен модел, за да се осигурят адекватни пенсии

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в-к "Застраховател прес".
Повече »
На 30 юли 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2008 г. до 30.06.2010 г. на годишна база

С решение № 470 - УПФ от 30.07.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -6.20 % (минус шест цяло и двадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2008г. до 30.06.2010г.

С решение № 471 - ППФ от 30.07.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -7.27 % (минус седем цяло и двадесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Група от представители на БАДДПО и пенсионноосигурителните дружества беше на работно посещение в Белгия и Холандия

Представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ и представители на почти всички български пенсионноосигурителни дружества бяха на работно посещение в Белгия и Холандия за провеждането на срещи с представители на Европейската комисия /ЕК/, Европейската федерация на пенсионните фондове /ЕФРП/ и Белгийската асоциация на пенсионните фондове, както и с представители на Холандската асоциация на пенсионните фондове и на холандските органи за осигурителен надзор. Целта на посещението бе да се проучи опита на тези страни в развитието на пенсионните реформи и в решаването на актуалните проблеми на пенсионното осигуряване, както и работата и структурата на надзорните органи в тази област. Заедно с това се проведоха и работни срещи с представители на Европейската комисия и Европейската федерация на пенсионните фондове за обсъждане на актуалните проблеми на пенсионните реформи в европейските страни и предстоящите действия и решения на Европейската комисия.

Презентациите от срещите  можете да изтеглите от тук.


На 6 и 7 май 2010г. във Виня дел Мар, Чили, се проведоха Генералната асамблея на ФИАП и международната конференция на тема Развитие на потенциала на капиталовите пенсионни системи с индивидуални вноски

Повече ...


По-лесно научаваме собственика на чужда компания

Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК “Доверие” АД, пред в-к "24 часа".

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
Страници:


17начало