Архив новини

Бисер Петков: Няма нужда от смяна на пенсионния модел

Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт, пред в-к "Капитал".

Можете да прочетете интервюто тук.
Повече »
На 3 август 2011г. Управление "Осигурителен надзор" публикува резултатите от дейността по ДПО за първото полугодие на 2011г.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2011 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2011 г. по пол и възраст може да намерите тук.


На 15 юли 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2009 г. до 30.06.2011 г. на годишна база

С решение № 452 - УПФ от 15.07.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 3.03 % (три цяло и три стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2009г. до 30.06.2011г.

С решение № 453 - ППФ от 15.07.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 3.18 % (три цяло и осемнадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
На 19 и 20 май 2011г. в Доминиканска Република се проведе международният семинар, оргазнизиран от ФИАП, Напредък в усилването и консолидацията на индивидулно финансираните пенсионни системи

Повече ...


На 18 април 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2009 г. до 31.03.2011 г. на годишна база

С решение № 268 - УПФ от 18.04.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 4.79 % (четири цяло и седемдесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2009г. до 31.03.2011г.

С решение № 269 - ППФ от 18.04.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 4.90 % (четири цяло и деветдесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »На 28 януари 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2008 г. до 30.12.2010 г. на годишна база

С решение № 27 - УПФ от 20.01.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 3.38% (три цяло и тридесет и oсем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2008г. до 30.12.2010г.

С решение № 28 - ППФ от 20.01.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 3.27% (три цяло и двадесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Кражба на пенсиите

Европа се опитва да изпълзи от бюджетната дупка с изземването на частните пенсии.
В Унгария, Полша, България, Ирландия и Франция разрастването на администрацията, застаряването на населението и лошите данъчни приходи докараха затруднения на ковчежниците. Нежелаещите да се изправят срещу гласоподавателите или срещу размирици, повечето правителства не искат да вземат правилното решение – да намалят бюджетите си.
Повече »
Да си пожелаем такива промени през 2011 г., които да са в услуга на осигурените

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред Insmarket.bg.
Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
На 16 декември 2010 г. БАДДПО проведе своята ХІІІ–та Национална годишна среща

На 16 декември 2010 г. Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ проведе своята ХІІІ–та Национална годишна среща, която премина под знака на 10 – годишнината от създаването и началото на функционирането на тристълбовия пенсионен модел в България.
Повече ...


Страници:


16начало