Архив новини

Национална кръгла маса „Доходност на капиталовите пенсионни системи - реалности и перспективи” и ХІІ-та традиционна Годишна среща на пенсионноосигурителните дружества, членове на БАДДПО.

На 17 декември 2009 г. в хотел Шератон се проведе Национална кръгла маса на тема: „Доходност на капиталовите пенсионни системи - реалности и перспективи” и ХІІ-та традиционна Годишна среща на пенсионноосигурителните дружества, членове на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)

Повече ...


Доброволните фондове се използваха за спекулации

в-к “Пари”, 8 декември 2009г.

Държавата трябваше да ускори въвеждането на мултифондовете

Николай Марев, главен изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина" пред в-к “Пари”.
Повече »
Надзорът публикува информационен бюлетин в полза на осигурените лица

„Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване” е актуален информационен материал в полза на осигурените лица, който Комисията за финансов надзор публикува на своята интернет страница. В него ще се запознаете подробно с трите стълба на българската пенсионна система и ще получите информация за това как да започнете да се осигурявате задължително в универсален или професионален фонд или как да го направите по свое желание в доброволен пенсионен фонд или в доброволен фонд по професионални схеми. Тъй като допълнителното пенсионно осигуряване изпълнява изключително важна социална функция - осигуряването на допълнителен доход на старини на осигурените лица, законодателството предвижда преференциално данъчно третиране на този вид дейност. В този материал ще намерите информация за данъчните облекчения за осигурителните вноски, както и за данъчното облагане на осигурителните плащания на осигурените лица и пенсионерите.
За да бъде увеличен размерът на средствата, натрупани от вноски на осигурените лица, пенсионните дружества ги инвестират по подходящ начин. Законът изисква те да управляват средствата на пенсионните фондове с грижата на добър търговец при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица. Материалът ще ни запознае с рискът, който поемаме при инвестирането на нашите средства и за това как можем да получим информация за инвестициите и доходността на пенсионния фонд, в който се осигуряваме. Тъй като осигуряването в универсален и професионален фонд е задължително, а държавата не предоставя гаранции за покриване на загуби при управлението на тези фондове, законодателят е предвидил специален механизъм за гарантиране на минималната доходност. За целта се създава резерв в пенсионния фонд, който се формира от превишението на постигнатата от фонда доходност над определен процент над средната, както и втори резерв в дружеството, който е в размер на едно на сто от активите на фонда. Резервът в пенсионното дружество се формира с негови собствени средства и служи за покриване на разликата до минималната доходност, когато резервът във фонда е изчерпан.
От публикацията ще научите още как да бихте могли да се прехвърлите от един в друг пенсионен фонд, колко често би могло да става това, можете ли да прехвърлите само част от средствата си и дължите ли такса за прехвърляне. От материала ще научите също така, че имате право да сигнализирате, когато правата ви, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване са нарушени. И не на последно място ще получите детайлна информация за това кога придобивате право на пенсия от всеки един вид фонд, как се изчислява тази пенсия и какво трябва да направите, за да ви бъде отпусната пенсия. В случай, че се осигурявате в добороволен пенсионен фонд или в доброволен фонд по професионални схеми бихте могли да се откажете от пенсията и да изтеглите парите по партидата си. Ще намерите също така и информация за всички такси и удръжки, които пенсионните дружества събират.
Повече »
Пенсионните фондове първи ще излязат от кризата

в-к "Пари", 16 ноември 2009г.

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в-к "Пари".

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
Сливането ни с фонда на ЦКБ ще ни направи по-устойчиви

в-к “Пари”, 12 октомври 2009г.

Кирил Червенков, изпълнителен директор на ПОД "Лукойл Гарант - България", пред в-к "Пари".

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
На 8 октомври 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.09.2007 г. до 30.09.2009 г. на годишна база

С решение № 808 - УПФ от 07.10.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -11.45 % (минус единадесет цяло и четиридесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 28.09.2007г. до 30.09.2009г.

С решение № 809 - ППФ от 07.10.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -13.06 % (минус тринадесет цяло и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Докога работим? Не е само там проблемът

в-к “24 часа”, 07 октомври 2009г.

Повече от 20 дни продължава играта на развален телефон между социалното и финансовото министерство за повишаване на пенсионната възраст.

Прочетете цялата статия тук.
Повече »
Ръстът на борсите върна печалбите на пенсионните и взаимните фондове

в-к "Дневник" 5 октомври 2009г.

Възстановяването на финансовите пазари изтри голяма част от загубите на пенсионните и взаимните фондове и от началото на годината двата вида инвестиционни схеми вече показват значителен ръст в резултатите си.

Прочетете цялата статия тук.


Мултифондовете идват

сп.”Правен свят”, м.октомври 2009г.

От началото на 2010г. българите ще могат сами да избират как да си инвестират парите, които отделят за допълнителна пенсия. Тогава у нас се очаква да бъдат въведени мултифондовете.
Повече »
Борим се да бъде увеличено данъчното облекчение

в-к “Застраховател прес” 13-27 септември 2006г.

"Госпожо Христова, нужна ли е нова цялостна държавна политика за развитието на допълнител­ното пенсионно осигурява­не на капиталов принцип?

- Многократно съм споделяла, че според оценките на водещи експерти българската пенсионна реформа е една от най-успешните."
Повече »
Страници:


16начало