Архив новини

На 15 април 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2008 г. до 31.03.2010 г. на годишна база

С решение № 246 - УПФ от 15.04.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -6.63 % (минус шест цяло и шестдесет и три стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2008г. до 31.03.2010г.

С решение № 247 - ППФ от 15.04.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -7.77 % (минус седем цяло и седемдесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Нови международни изследвания относно инвестициите на пенсионните фондове в инфраструктурни проекти

Във връзка с поставената цел за идентифициране на мерки за намаляване на ефекта от финансовата криза върху пенсионните системи с индивидуални партиди, посредством сравнителен преглед на нормативните актове, които регламентират инвестициите на пенсионни фондове в инфраструктурни проекти, неотдавна FIAP пуликува две изследвания, изгoтвени от икономически анализатори на BBVA.

Едното изследване: Балансирани инвестиции на пенсионните фондове в инраструктурни проекти: Опитът на Латинска Америка има за цел да предостави подробен преглед на опита на пенсионните фондове в Латинска Америка с финансиране на инфраструктурни проекти, като основа за размисъл за потенциални подобрения, които биха довели до оптимизация на портфейлите на пенсионните фондове и стимулиране на инвестирането на пенсионните средства в развитието на страните.

Второто изследване: Прогнози за ефекта на пенсионните фондове върху инвестициите в инфраструктурни проекти и растежа в Латинска Америка си е поставило няколко цели. На първо място, да открои значението на инвестициите в инфраструктурни проекти за икономическия растеж. На второ място, да обърне внимание върху необходимостта от конкуретноспособен и прозрачен процес за реализация на тези инвестиции, чиято цел би следвало да бъде ефективност и постигане на адекватен баланс между частните и обществените пенсии. На трето място, да се идентифира потенциалът на пенсионните фондове като източник на финансов ресурс, който би могъл да се канализира към развитието на инфраструктурата. На последно място, да се определи ефектът, който насочването на тези средства би имало върху дългосрочните прогнози за растеж на страната.


Прекалено дългото отлагане на пенсионната реформа е лекомислие

София Христова, изпълнителен директор на ПОД Алианц България пред в-к "Пари".
Повече »
Пенсионните фондове първи ще излязат от кризата

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в-к "Пари".
Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
За 7 г. лихвата върху парите за втора пенсия е 3-5% въпреки кризата

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в-к "Монитор".
Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
Международен семинар в Чили

Mеждународен семинар на тема "Развитие на потенциала на капиталовите пенсионни системи с индивидуални вноски", организиран съвместно от ФИАП и Асоциацията на администраторите на пенсионни фондове в Чили, ще се проведе на 6 и 7 май 2010 г. във Виня дел Мар, Чили.

Основната цел на семинара е да се идентифицират средствата и инструментите, с чиято помощ управляващите дружества могат да разширят усилията си за решаване на проблемите с пенсионното осигуряване, да обхванат други области, така че да се подобри качеството на социалната защита на населението.

Този семинар съвпада с Годишната асамблея на ФИАП и е осмият от поредицата, която започна през 2002 г. Както и в предишните случаи, над 300 участници от различни страни по света се очаква да присъстват (както членове на ФИАП, така и други), в.т. държавни органи, народни представители, представители на международни организации, управляващи дружества и други експерти, свързани със сферата на социалното осигуряване.


За да се запознаете с програмата за семинара, регистрационните форми, възможностите за хотелски резервации и трансфери, както и с туристическа информация, моля да посетите следния уеб-сайт:

http://www.afpfiap2010.cl/home-eng.php


На 26 януари 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.12.2007 г. до 30.12.2009 г. на годишна база

С решение № 36 - УПФ от 26.01.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -10.52% (минус десет цяло и петдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 28.12.2007г. до 30.12.2009г.

С решение № 37 - ППФ от 26.01.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -12.09 % (минус дванадесет цяло и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Голямата битка е за доверие и кредити

Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК  “Доверие” АД, пред в-к "Стандарт"

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
Прогнозата на БАДДПО, че пенсионните фондове ще завършат 2009г. с положителна доходност се потвърди.

Прогнозата на Асоциацията на пенсионните фондове (БАДДПО), дадена още в началото на 2009г., се потвърди. Всички пенсионни фондове завършиха годината с положителна доходност и с това не само опровергаха песимистите, но и заличиха голяма част от негативните резултати от края на 2008г. вследствие на финансовата криза. Средноаритметичната номинална доходност на универсалните пенсионни фондове за 2009г. е 8.14%, а максимално достигнатата е 14,09%, за професионалните пенсионни фондове тези показатели са съответно 7.30% и 10,74%, а за доброволните пенсионни фондове - 7.18% и 9,57%.


в-к "Дневник", 5 януари 2010г.
Пенсионните фондове си върнаха положителните резултати за 2009 г.


Любомир Христов: Възстановяването на България от кризата ще е L образно

в-к “Дневник”, 4 януари 2010г.

Любомир Христов, председател на УС на Института на дипломираните финансови консултанти, пред в-к "Дневник".

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
Страници:


15начало