Архив новини

На 2.09.2010г. във Варшава ще се проведе работна среща на Софийската Ад-Хок група на страните от Централна и Източна Европа

Повече ...


Печалбата на пенсионните дружества се повишава с 28%. Активите на сектора са се увеличили с почти 30% на годишна база.

Общата нетна печалба на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване се е увеличила с 27.95% през първото полугодие на 2010 г., показват изчисленията на в. „Пари” на база данни на Комисията за финансов надзор. Общият положителен резултат на сектора достига 10.5 млн. лв. спрямо 8.2 млн. лв. за съпоставимия период на миналата година.
Повече »
На 5 август 2010г. Управление "Осигурителен надзор" публикува резултатите от дейността по ДПО за първото полугодие на 2010г.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2010 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2010 г. по пол и възраст може да намерите тук.


Модернизацията ще стабилизира създадения пенсионен модел, за да се осигурят адекватни пенсии

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в-к "Застраховател прес".
Повече »
На 30 юли 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2008 г. до 30.06.2010 г. на годишна база

С решение № 470 - УПФ от 30.07.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -6.20 % (минус шест цяло и двадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2008г. до 30.06.2010г.

С решение № 471 - ППФ от 30.07.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -7.27 % (минус седем цяло и двадесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Група от представители на БАДДПО и пенсионноосигурителните дружества беше на работно посещение в Белгия и Холандия

Представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ и представители на почти всички български пенсионноосигурителни дружества бяха на работно посещение в Белгия и Холандия за провеждането на срещи с представители на Европейската комисия /ЕК/, Европейската федерация на пенсионните фондове /ЕФРП/ и Белгийската асоциация на пенсионните фондове, както и с представители на Холандската асоциация на пенсионните фондове и на холандските органи за осигурителен надзор. Целта на посещението бе да се проучи опита на тези страни в развитието на пенсионните реформи и в решаването на актуалните проблеми на пенсионното осигуряване, както и работата и структурата на надзорните органи в тази област. Заедно с това се проведоха и работни срещи с представители на Европейската комисия и Европейската федерация на пенсионните фондове за обсъждане на актуалните проблеми на пенсионните реформи в европейските страни и предстоящите действия и решения на Европейската комисия.

Презентациите от срещите  можете да изтеглите от тук.


На 6 и 7 май 2010г. във Виня дел Мар, Чили, се проведоха Генералната асамблея на ФИАП и международната конференция на тема Развитие на потенциала на капиталовите пенсионни системи с индивидуални вноски

Повече ...


По-лесно научаваме собственика на чужда компания

Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК “Доверие” АД, пред в-к "24 часа".

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
КФН публикува вторият от серията информационни материали по темата “Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване”, наречен “Доходност на пенсионните фондове”

Материалът е изготвен с цел повишаване на финансовата култура, подпомагане на информирания избор и защита на интересите на осигурените лица. Съставен е въз основа на нормативната уредба към 31 март 2010г. и е фокусиран върху основните моменти при изчисляване и тълкуване на доходността на пенсионните фондове.
Повече »
На 23 и 24 април 2010г. в гр.Велико Търново се проведе кръгла маса, организирана съвместно от БАДДПО и КФН

Целта на кръглата маса беше да се обсъдят актуални проблеми и задачи на развитието на допълнителното пенсионно осигуряване в България, в условията на финансовата криза и след нея. В срещата освен представители на Комисията за финансов надзор и пенсионноосигурителните дружества, участваха и представители на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание, на Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, на Националния осигурителен институт, както и членове на Консултативния съвет по пенсионна реформа към министъра на труда и социалната политика.

Повече ...


Страници:

14
начало