Архив новини

На 5 август 2010г. Управление "Осигурителен надзор" публикува резултатите от дейността по ДПО за първото полугодие на 2010г.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2010 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2010 г. по пол и възраст може да намерите тук.


Модернизацията ще стабилизира създадения пенсионен модел, за да се осигурят адекватни пенсии

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в-к "Застраховател прес".
Повече »
На 30 юли 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2008 г. до 30.06.2010 г. на годишна база

С решение № 470 - УПФ от 30.07.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -6.20 % (минус шест цяло и двадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2008г. до 30.06.2010г.

С решение № 471 - ППФ от 30.07.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -7.27 % (минус седем цяло и двадесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Група от представители на БАДДПО и пенсионноосигурителните дружества беше на работно посещение в Белгия и Холандия

Представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ и представители на почти всички български пенсионноосигурителни дружества бяха на работно посещение в Белгия и Холандия за провеждането на срещи с представители на Европейската комисия /ЕК/, Европейската федерация на пенсионните фондове /ЕФРП/ и Белгийската асоциация на пенсионните фондове, както и с представители на Холандската асоциация на пенсионните фондове и на холандските органи за осигурителен надзор. Целта на посещението бе да се проучи опита на тези страни в развитието на пенсионните реформи и в решаването на актуалните проблеми на пенсионното осигуряване, както и работата и структурата на надзорните органи в тази област. Заедно с това се проведоха и работни срещи с представители на Европейската комисия и Европейската федерация на пенсионните фондове за обсъждане на актуалните проблеми на пенсионните реформи в европейските страни и предстоящите действия и решения на Европейската комисия.

Презентациите от срещите  можете да изтеглите от тук.


На 6 и 7 май 2010г. във Виня дел Мар, Чили, се проведоха Генералната асамблея на ФИАП и международната конференция на тема Развитие на потенциала на капиталовите пенсионни системи с индивидуални вноски

Повече ...


По-лесно научаваме собственика на чужда компания

Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК “Доверие” АД, пред в-к "24 часа".

Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
КФН публикува вторият от серията информационни материали по темата “Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване”, наречен “Доходност на пенсионните фондове”

Материалът е изготвен с цел повишаване на финансовата култура, подпомагане на информирания избор и защита на интересите на осигурените лица. Съставен е въз основа на нормативната уредба към 31 март 2010г. и е фокусиран върху основните моменти при изчисляване и тълкуване на доходността на пенсионните фондове.
Повече »
На 23 и 24 април 2010г. в гр.Велико Търново се проведе кръгла маса, организирана съвместно от БАДДПО и КФН

Целта на кръглата маса беше да се обсъдят актуални проблеми и задачи на развитието на допълнителното пенсионно осигуряване в България, в условията на финансовата криза и след нея. В срещата освен представители на Комисията за финансов надзор и пенсионноосигурителните дружества, участваха и представители на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание, на Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, на Националния осигурителен институт, както и членове на Консултативния съвет по пенсионна реформа към министъра на труда и социалната политика.

Повече ...


На 15 април 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2008 г. до 31.03.2010 г. на годишна база

С решение № 246 - УПФ от 15.04.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -6.63 % (минус шест цяло и шестдесет и три стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2008г. до 31.03.2010г.

С решение № 247 - ППФ от 15.04.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -7.77 % (минус седем цяло и седемдесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Нови международни изследвания относно инвестициите на пенсионните фондове в инфраструктурни проекти

Във връзка с поставената цел за идентифициране на мерки за намаляване на ефекта от финансовата криза върху пенсионните системи с индивидуални партиди, посредством сравнителен преглед на нормативните актове, които регламентират инвестициите на пенсионни фондове в инфраструктурни проекти, неотдавна FIAP пуликува две изследвания, изгoтвени от икономически анализатори на BBVA.

Едното изследване: Балансирани инвестиции на пенсионните фондове в инраструктурни проекти: Опитът на Латинска Америка има за цел да предостави подробен преглед на опита на пенсионните фондове в Латинска Америка с финансиране на инфраструктурни проекти, като основа за размисъл за потенциални подобрения, които биха довели до оптимизация на портфейлите на пенсионните фондове и стимулиране на инвестирането на пенсионните средства в развитието на страните.

Второто изследване: Прогнози за ефекта на пенсионните фондове върху инвестициите в инфраструктурни проекти и растежа в Латинска Америка си е поставило няколко цели. На първо място, да открои значението на инвестициите в инфраструктурни проекти за икономическия растеж. На второ място, да обърне внимание върху необходимостта от конкуретноспособен и прозрачен процес за реализация на тези инвестиции, чиято цел би следвало да бъде ефективност и постигане на адекватен баланс между частните и обществените пенсии. На трето място, да се идентифира потенциалът на пенсионните фондове като източник на финансов ресурс, който би могъл да се канализира към развитието на инфраструктурата. На последно място, да се определи ефектът, който насочването на тези средства би имало върху дългосрочните прогнози за растеж на страната.


Страници:

14
начало