Архив новини

На 19 и 20 май 2011г. в Доминиканска Република се проведе международният семинар, оргазнизиран от ФИАП, Напредък в усилването и консолидацията на индивидулно финансираните пенсионни системи

Повече ...


На 18 април 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2009 г. до 31.03.2011 г. на годишна база

С решение № 268 - УПФ от 18.04.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 4.79 % (четири цяло и седемдесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2009г. до 31.03.2011г.

С решение № 269 - ППФ от 18.04.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 4.90 % (четири цяло и деветдесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »На 28 януари 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2008 г. до 30.12.2010 г. на годишна база

С решение № 27 - УПФ от 20.01.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 3.38% (три цяло и тридесет и oсем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2008г. до 30.12.2010г.

С решение № 28 - ППФ от 20.01.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 3.27% (три цяло и двадесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Кражба на пенсиите

Европа се опитва да изпълзи от бюджетната дупка с изземването на частните пенсии.
В Унгария, Полша, България, Ирландия и Франция разрастването на администрацията, застаряването на населението и лошите данъчни приходи докараха затруднения на ковчежниците. Нежелаещите да се изправят срещу гласоподавателите или срещу размирици, повечето правителства не искат да вземат правилното решение – да намалят бюджетите си.
Повече »
Да си пожелаем такива промени през 2011 г., които да са в услуга на осигурените

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред Insmarket.bg.
Можете да прочетете цялото интервю тук.
Повече »
На 16 декември 2010 г. БАДДПО проведе своята ХІІІ–та Национална годишна среща

На 16 декември 2010 г. Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ проведе своята ХІІІ–та Национална годишна среща, която премина под знака на 10 – годишнината от създаването и началото на функционирането на тристълбовия пенсионен модел в България.
Повече ...


Открито писмо на членовете на БАДДПО беше изпратено до министър-председателя на Република България

Повече »
На 19 октомври 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2008 г. до 30.09.2010 г. на годишна база

С решение № 665 - УПФ от 19.10.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -2.49 % (минус две цяло и четиридесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2008г. до 30.09.2010г.

С решение № 666 - ППФ от 19.10.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -3.14 % (минус три цяло и четиринадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
БАДДПО прие Становище по предложения за промени в пенсионната система, свързани с дейността на професионалните пенсионни фондове.

УС на БАДДПО единодушно прие Становище на БАДДПО относно, обсъжданите /неофициално/ в Националния съвет за тристранно сътрудничество и публикувани в средствата за масова информация, предложения за промени в пенсионната система, свързани с дейността на професионалните пенсионни фондове от ІІ стълб. Поводът за приемането на това становище са, появилите се в средствата за масова информация, публикации и изказвания, които на практика поставяха под съмнение досегашната дейност на професионалните пенсионни фондове и се посочваше, че вече е постигнато съгласие за прекратяване на тяхната дейност, за прехвърляне на активите им в НОИ и насочване на бъдещите осигурителни вноски също към НОИ. Сериозността на въпроса, последствията, до които според ще доведат подобни решения или действия, принудиха БАДДПО без отлагане да предостави необходимата информация и да изразим своите позиции, пред министър-председателя на Р. България - господин г-н Бойко Борисов, а заедно с това на вицепремиера и министър на финансите г-н Симеон Дянков, на министъра на труда и социалната политика, на членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и на други държавни и обществени институции имащи отношение към пенсионно осигурителната дейност в страната, а чрез медиите и на широката общественост. Заедно с това при необходимост становището ще се предостави на Европейската комисия, на някои други международни институции, като МВФ и Световната банка, при чието сътрудничество се изгради сегашния пенсионен модел на страната.

Становището на БАДДПО можете да прочетете тук.


Страници:

13
начало