Архив новини

На 16 април 2013 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2011 г. до 29.03.2013 г. на годишна база

С решение № 275 - УПФ от 15.04.2013 г. се определя минимална доходност в размер на 0.25 % (нула цяло и двадесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2011 г. до 29.03.2013г.

С решение № 276 - ППФ от 15.04.2013 г. се определя минимална доходност в размер на 0.57 % (нула цяло и петдесет и седем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.25%, а за ППФ съответно е 3.57%.
Повече »
На 1 март 2013г. представители на БАДДПО ще участват в семинара „Развитие на пенсиите в региона на Централна и Източна Европа /ЦИЕ/

Повече ...


Даниела Петкова: Солидарните пенсионни системи не може да изчезнат, но ги очакват сериозни реформи

Даниела Петкова, председател на Управителния съвет на ПОК „Доверие”,  пред в-к "Капитал".
Повече »
На 23 януари 2013 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2010 г. до 28.12.2012 г. на годишна база

С решение № 58 - УПФ от 22.01.2013 г. се определя минимална доходност в размер на 0.40 % (нула цяло и четиридесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2010 г. до 28.12.2012г.

С решение № 59 - ППФ от 22.01.2013 г. се определя минимална доходност в размер на 0.66 % (нула цяло и шестдесет и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.40%, а за ППФ съответно е 3.66%.
Повече »
София Христова: Най-голямата гаранция за осигурените ще е възможността за избор на портфейли

София Христова, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България" АД, пред "Капитал Daily".
Повече »
Актуални резултати на чилийските пенсионни фондове и на солидарния стълб на пенсионната система в Чили.

Предвид съмненията и коментарите, които се появяват в българската преса по отношение на евентуален провал на чилийската пенсионна система, бих желал да споделя резултатите от някои проучвания, проведени от специалисти в тази област. Те подчертават добрите резултати, наблюдавани в чилийската система за капиталопокривно пенсионно осигуряване в индивидуални партиди, реформирана през 1980 г. и към момента с 32-годишна история. Бих желал да Ви изпратя също и някои цифри, които са показателни за резултатите, постигнати от системата.
Повече »
На 18 декември 2012г. се проведоха: Национална кръгла маса на тема „Пенсионните плащания от капиталовите пенсионни фондове – практически подходи и стъпки за реализация” и Тържествено отбелязване на 15-тата годишнина от учредяването на БАДДПО

Избраната за Националната кръгла маса тема е изключително актуална предвид необходимостта от обсъждането и намирането на законодателни и практически подходи и решения за регулацията и реализацията на пенсионните плащания от капиталовите задължителни и доброволни пенсионни фондове. Темата за пенсионните плащания е непосредствено свързана не само с нестихващата дискусия относно състоянието на осигурителната система на страната, но и с търсенето на пътища и възможности за намаляване последствията от погрешни и неефективни политически, икономически, финансови и социални решения за промени в утвърдения за страната тристълбов пенсионноосигурителен модел, който се оценява положително от международните финансови и пенсионни организации и институции. В рамките кръглата маса бяха поставени за обсъждане и въпроси за приноса и ефективността на инвестициите на пенсионните фондове за решаване на най-наболелите икономически и социални проблеми на обществото.

Във връзка с 15-годишнината от учредяването на БАДДПО трябва да се отбележи, че от своето създаване (1997 г.) тази асоциация обединява в себе си всички пенсионноосигурителни дружества, осъществяващи дейността по допълнителното задължително и доброволно пенсионно осигуряване и през всичките тези години участва активно в създаването на новото пенсионно законодателство, в изграждането и функционирането на утвърдения пенсионен модел. В резултат на тази дейност към 30.09.2012 г. в допълнителните пенсионни фондове вече се осигуряват над 4,065 млн. лица, а нетните активи на тези фондове т.е. средствата в индивидуалните партиди на осигурените към същата дата възлизат на повече от 5,426 млрд. лв. Изключително важно е, че по-голямата част от този финансов ресурс е инвестиран и продължава да се инвестира в българската икономика, което безспорно е от голямо значение за страната ни не само сега в условията на финансова и икономическа криза, но и за нейното бъдещо развитие. Заедно с това за периода 01.01.2002 - 30.09.2012г. пенсионните фондове са изплатили на осигурените лица или техните наследници повече от 580 млн. лв.

Повече ...


Приети са промени в ръководството и наименованието на Eвропейската федерация за пенсионно осигуряване /EFRP/

ЕФРП се преименува на PensionsEurope
20 ноември 2012г. – Днес ЕФРП представи новото си име по време на Конгреса на европейските пенсионни фондове във Франкфурт. Г-жа Джоан Сегарс, председател, представи новото име и лого по време на откриваща си реч, заявявайки, че новото име ще направи по-лесно разбираемо какво представлява федерацията.  Новият интернет сайт ще бъде готов скоро.ЕФРП избра нов председател
12 ноември 2012г. – Днес ЕФРП избра г-жа Джоан Сегарс, изпълнителен директор на Националната асоциация на пенсионните фондове на Великобритания /НАПФ/ за председател. Тя ще остане изпълнителен директор на НАПФ. Г-н Пиер Болон и г-н Бене ван Попта бяха избрани за зам.председатели.
Повече »
На 20 ноември 2012г. във Франкфурт се проведе Конгреса на европейските пенсионни фондове

Програмата на конгреса както и представените презентации можете да видите тук.


На 16 октомври 2012 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2010 г. до 29.09.2012 г. на годишна база

С решение № 987 - УПФ от 10.10.2012 г. се определя минимална доходност в размер на 0.43 % (нула цяло четиридесет и три стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2010г. до 29.09.2012г.

С решение № 988 - ППФ от 10.10.2012 г. се определя минимална доходност в размер на 0.74 % (нула цяло седемдесет и четири стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.43%, а за ППФ съответно е 3.74%.
Повече »
Страници:

13
начало