Архив новини

Кризата предизвика "размествания на пластовете"

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в. Застраховател прес.
Повече »
Кризата предизвика "размествания на пластовете"

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в. Застраховател прес.
Повече »
Кризата предизвика размествания на пластовете

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред в."Застраховател прес".
I част
II част


На 24 октомври 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2009 г. до 30.09.2011 г. на годишна база

С решение № 652 - УПФ от 21.10.2011 г. се определя минимална доходност в размер на -0.81 % (минус нула цяло и осемдесет и една стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2009г. до 30.09.2011г.

С решение № 653 - ППФ от 21.10.2011 г. се определя минимална доходност в размер на -0.69 % (минус нула цяло и шестдесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Изменената и допълнена Наредба № 3 беше обнародвана в Държавен вестник

На 7 октомври 2011г. изменената и допълнена Наредба № 3 от 24.09.2003г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, беше обнародвана в Държавен вестник.


КФН: Пенсионните фондове няма да могат да инвестират в стоки

Надзорът ще иска промени в Кодекса за социално осигуряване за по-либерални инвестиции, но далеч от исканията на бизнеса.

Цялата статия можете да прочетете тук.
Повече »
УС на БАДДПО прие Бележки и предложения по проект на ЗИД на КСО

УС на БАДДПО прие Бележки и предложения по проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, разгледан на първо четене от Комисията за финансов надзор.

Повече ...


Бисер Петков: Няма нужда от смяна на пенсионния модел

Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт, пред в-к "Капитал".

Можете да прочетете интервюто тук.
Повече »
На 3 август 2011г. Управление "Осигурителен надзор" публикува резултатите от дейността по ДПО за първото полугодие на 2011г.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2011 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2011 г. по пол и възраст може да намерите тук.


На 15 юли 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2009 г. до 30.06.2011 г. на годишна база

С решение № 452 - УПФ от 15.07.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 3.03 % (три цяло и три стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2009г. до 30.06.2011г.

С решение № 453 - ППФ от 15.07.2011 г. се определя минимална доходност в размер на 3.18 % (три цяло и осемнадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
Страници:

12
начало