Архив новини

Анастас Петров: Още няма ясен регламент как ще се плащат допълнителните пенсии

Анастас Петров, изпълнителен директор на ING Пенсионно осигуряване, в интервю за Еconomymagazine.bg.
Повече »
На 17 юли 2012 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2010 г. до 29.06.2012 г. на годишна база

С решение № 776 - УПФ от 16.07.2012 г. се определя минимална доходност в размер на 0.19 % (нула цяло и деветнадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2010г. до 29.06.2012г.

С решение № 777 - ППФ от 16.07.2012 г. се определя минимална доходност в размер на 0.55 % (нула цяло и петдесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.19%, а за ППФ съответно е 3.55%.


на 27 юни 2012г. Комисията за финансов надзор разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Към законопроекта ....


На 31 май и 1 юни 2012 г. в Канкун, Мексико се проведе международният семинар на ФИАП

Международният семинар на ФИАП “Възможности и предизвикателства пред индивидуално финансираните капиталови системи в глобализирания свят”, организиран от Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове (FIAP) и Мексиканската асоциация на мениджърите на пенсионни фондове (AMAFORE), се проведе на 31 май и 1 юни 2012г. в Канкун, Мексико.
Повече ...


Николай Марев: В криза целта е преди всичко да се запазят средствата на осигурените

Николай Марев, главен изпълнителен директор на ПОК "ДСК - Родина", пред в-к "Капитал Daily".
Повече »
Промените в КСО трябва да бъдат комплексни

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, пред Insmarket.bg.
Повече »
На 25 април 2012 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2010 г. до 30.03.2012 г. на годишна база

С решение № 349 - УПФ от 25.04.2012 г. се определя минимална доходност в размер на -0.29 % (минус нула цяло двадесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2010г. до 30.03.2012г.

С решение № 350 - ППФ от 25.04.2012 г. се определя минимална доходност в размер на 0.09 % (нула цяло и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.
Повече »
ЕК публикува Бялата книга за пенсиите

В бялата книга на ЕK за пенсиите се предлагат мерки, които да помогнат на страните от Съюза да гарантират подходящи пенсии по икономически приемлив и устойчив начин.
Повече »
На 13 февруари 2012г. НАП стартира нова услуга, даваща достъп на гражданите до личната им данъчноосигурителна информация.

От началото на 2012г.  всички офиси на НАП издават персонални идентификационни кодове /ПИК/ за достъп до лична данъчноосигурителна информация.
Повече ...


ЕФРП призовава европейските институции за отказ от въвеждане на данък върху финансовите транзакции

ЕФРП предупреждава за непропорционалното влияние на данъка върху финансовите транзакции върху ПФ.

7 февруари 2012г. (Plansponsoreurope.com) – Предложеният европейски финансов данък върху транзакциите ще повлияе непропорционално върху пенсионните фондове и институциите за професионално пенсионно осигуряване, според Европейската федерация  за пенсионно осигуряване (ЕФРП).

 

Европейския парламент и Съвета на ЕС дискутират предложение на ЕК за Директива за обща система на данък върху финансовите транзакции (ДФТ), определяйки общ данък за всички транзакции, извършени от финансови институции, базирани в ЕС.

 

В своето становище ЕФРП предвижда:

-         транзакциите ще се оскъпят, поради което ще се намали нетната доходност;

-         инвестиционната стратегия може да стане по-малко ефикасна;

-         на пазарите ще преобладава по-ниска ликвидност.

 

ЕФРП призова Европейският парламент и Съвета на ЕС да се откажат от предложението, допълвайки, че ако то се въведе, пенсионните фондове, институциите за професионално пенсионно осигуряване и финансовите институции, управляващи активи от тяхно име, трябва да бъдат изключени от нейният обхват.

Патрик Бюрке, председател на ЕФРП, каза: ЕФРП разбира причините, стоящи в основата  на предложението за данък върху финансовите транзакции. Въпреки това, ако предложението бъде прието в сегашният му вид, пенсионните фондове, институциите за професионално пенсионно осигуряване и финансовите институции, управляващи активи от тяхно име, ще бъдат сериозно засегнати от този данък. Последващото увеличение на разходите ще се понесе от осигурените лица, в смисъл на намалени ползи (пенсии): от сегашните и бъдещите пенсионери ще бъде поискано да платят дори по-скъпа цена от тази, свързана с финансовата криза, която вече повлия на техния доход.

Повече ...Страници:

11
начало