Архив новини

КФН одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2016 г. до 30.03.2018 г. на годишна база

С решение № 407 - УПФ от 18.04.2018 г. се определя минимална доходност в размер на 1.70 % (едно цяло и седемдесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2016 г. до 30.03.2018 г.

С решение № 408 - ППФ от 18.04.2018 г. се определя минимална доходност в размер на 1.86 % (едно цяло и осемдесет и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4.70 %, а за ППФ съответно е 4.86 %.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2015 г. до 29.12.2017 г. на годишна база

С решение № 59 - УПФ от 16.01.2017 г. се определя минимална доходност в размер на 2.24 % (две цяло и двадесет и четири стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2015 г. до 29.12.2017 г.

С решение № 60 - ППФ от 16.01.2017 г. се определя минимална доходност в размер на 2.43 % (две цяло и четиридесет и три стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5.24 %, а за ППФ съответно е 5.43 %.
Повече »
Мати Лепала: В бъдеще пенсионните фондове ще ползват Fintech и блокчейн технологии

Главният изпълнителен директор на PensionsEurope пред в-к "Капитал".

Цялото интервю можете да прочетете тук.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2015 г. до 29.09.2017 г. на годишна база

С решение № 1306 - УПФ от 18.10.2017 г. се определя минимална доходност в размер на 3.18 % (три цяло и осемнадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2015 г. до 29.09.2017 г.

С решение № 1307 - ППФ от 18.10.2017 г. се определя минимална доходност в размер на 3.39 % (три цяло и тридесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6.18 %, а за ППФ съответно е 6.39 %.
Повече »
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2015 г. до 30.06.2017 г. на годишна база

С решение № 1027 - УПФ от 14.07.2017 г. се определя минимална доходност в размер на 1.39 % (едно цяло и тридесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2015 г. до 30.06.2017 г.

С решение № 1028 - ППФ от 14.07.2017 г. се определя минимална доходност в размер на 1.65 % (едно цяло и шестдесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4.39 %, а за ППФ съответно е 4.65 %.
Повече »
На 18 май 2017 г. на тържествена церемония ще бъдат връчени традиционните годишни награди „Застраховател на годината", "Пенсионноосигурително дружество на годината" и "Застрахователен брокер на годината“ за 2016 г.

Повече ...


КФН одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2015 г. до 31.03.2017 г. на годишна база

С решение № 612 - УПФ от 19.04.2017 г. се определя минимална доходност в размер на -0.99 % (минус нула цяло и деветдесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2015 г. до 31.03.2017 г.

С решение № 613 - ППФ от 19.04.2017 г. се определя минимална доходност в размер на -0.52 % (минус нула цяло и петдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2.01 %, а за ППФ съответно е 2.48 %.
Повече »
Комисията за финансов надзор публикува окончателните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях допълнителни пенсионните фондове за 2016 г.

Повече ...


Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 г. на годишна база

С решение № 114 - УПФ от 19.01.2017 г. се определя минимална доходност в размер на -0.17 % (минус нула цяло и седемнадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2014 г. до 30.12.2016г.

С решение № 115 - ППФ от 19.01.2017 г. се определя минимална доходност в размер на 0.09 % (нула цяло и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2.83 %, а за ППФ съответно е 3.09 %.
Повече »
Йордан Христосков: Не е честно пенсията от НОИ на родените след 1959 г. да е с 28% по-ниска

Проф. Йордан Хростосков пред Mediapool.bg

Промените във втория стълб на пенсионната система, направени от кабинета "Борисов 2", са изцяло в обратна посока на онова, което трябва да се прави, смята експертът по пенсионно осигуряване и бившият управител на НОИ проф. Йордан Христосков.

По думите му всички държави, които имат втори стълб в момента, го насърчават, докато в България участието в него се наказва. Христосков смята, че е абсолютно несправедливо пенсията от НОИ на хората, родени след 31 декември 1959 г., да бъде намялавана с 22-28%, както сега предвижда законът. Според него това е и една от първите промени в сектора, които трябва да направи новото Народно събрание.
Повече »
Страници:

2
начало