Изследвания и анализи

"Дълголетие и равнопоставеност между поколенията при допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България" - доклад от Йоанис Коцианос
27.01.2020 г.

"Дълголетие и равнопоставеност между поколенията при допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България" - доклад от Йоанис Коцианос - Председател на Изпълнителния комитет на Алианц България, член на Обществото на актюерите/SOA (САЩ), сертифициран аналаизатор на риска. Изплащането на пенсиите от първия стълб - Допълнително задължително пенсионно осигуряване, става все по-актуално с приближаване на времето за първите плащания на натрупаните по партидите на осигурените лица средства. В своя доклад г-н Коцианос отговаря на въпроси като:
  • Какви са основните рискове и предизвикателства във фазата на изплащане?
  • Какво предствавлява равнопоставеността между поколенията и защо е толкова важна?
  • Възможно ли е да се структурира справедлива система, която намалява разликите в доходите между поколенията, дължащи се на ефекта на финансовите пазари?

Капиталовите пенсионни фондове в България - презентация на БАДДПО на CFA събитие 11.2020 г.начало