Добре дошли!

27.01.2020 г.

"Дълголетие и равнопоставеност между поколенията при допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България" - доклад от Йоанис Коцианос - Председател на Изпълнителния комитет на Алианц България, член на Обществото на актюерите/SOA (САЩ), сертифициран аналаизатор на риска. Изплащането на пенсиите от първия стълб - Допълнително задължително пенсионно осигуряване, става все по-актуално с приближаване на времето за първите плащания на натрупаните по партидите на осигурените лица средства. В своя доклад г-н Коцианос отговаря на въпроси като:
  • Какви са основните рискове и предизвикателства във фазата на изплащане?
  • Какво предствавлява равнопоставеността между поколенията и защо е толкова важна?
  • Възможно ли е да се структурира справедлива система, която намалява разликите в доходите между поколенията, дължащи се на ефекта на финансовите пазари?
  Повече информация може да намерите тук.
 

Бихме искали да Ви информираме, че Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) премести офиса си, считано от 3.6.2019г. Нашият нов адрес е: ул. Чумерна 12А, ет.2 ап.3, гр.София, п.к.1000.


Вярваме, че тук ще намерите нужната Ви информация и отговори на въпросите за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване в България и в много други страни по света. Сайтът ни е предназначен за всички държавни и неправителствени институции и организации, фирми, специалисти, студенти и научни работници, които имат интерес към пенсионното осигуряване, както и за осигуряващи се и желаещите да се осигуряват в допълнителните пенсионни фондове.

Пенсионно осигурителна компания Доверие АД
Пенсионноосигурителна компания Съгласие АД
Пенсионноосигурителна компания ДСК - Родина АД
Пенсионно осигуртелно дружество "Алианц България" АД
"Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД
Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-Сила"
"ПОД - Бъдеще" АД
Пенсионноосигурително дружество "Топлина"  АД
"Пенсионноосигурителен институт" АД
Публикации в пресата
19.07.2021
Публикувана доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 28.06.2019г. - 30.06.2021 г. на годишна база

Новини за дейността
05.11.2019
Даниела Петкова за броя на осигурените лица у нас

24.01.2019
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2016 г. до 31.12.2018 г. на годишна база

06.12.2018
Промяна в Управителния съвет на БАДДПО

Интервю
23.12.2020
Интервю на Д.Петкова - член на УС на БАДДПО пред в-к "Труд" - 23.12.2020 г.

Анкета
Според вас какви пенсионни продукти трябва да се предлагат от Универсалните пенсионни фондове:
Само един вид - пожизнени пенсии
Няколко вида - пожизнени пенсии, срочни пенсии или разсрочено изплащане на натрупаните средства
Не мога да преценя

Всички резултати »